Emlékeztető

Nyomtatás
Készült: 2018. június 07. csütörtök

 

Emlékeztető

 

A Balmazújvárosi Helyi Közösség (továbbiakban: BHK) által 2018. május 15. napján 17:00 órára szervezett CLLD fórumáról, amelyet a Balmazújváros Város Önkormányzatának Dísztermében tartott. A BHK részéről a HACS Vezetőt dr. Kis Marianna aljegyző, a munkaszervezetet pedig Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit munkaszervezet- vezető, Radócz Orsolya munkaszervezet-vezető helyettes és Laiter Jánosné pénzügyi referens képviselte.

                                                                                                   

Miután a munkaszervezet vezető köszöntötte a megjelenteket és ismertette a fórum célját, átadta a szót dr. Kis Mariannának. Az aljegyző nyitó beszédében bemutatta, hogy hogyan alakult ki a BHK és milyen célokat fogalmaztak meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában. Továbbá a CLLD program megvalósítására elnyert összeg nagyságát is ismertette.

 

b_400_300_16777215_00___images_clld_image001.jpg

A nyitóbeszéd után a munkaszervezet vezető felkérte a BHK külsős szakértőit, Kovács Szabolcsot és Bárdosi Ádámot, hogy prezentálják a résztvevők felé a helyi felhívásokat.

Elsőként Kovács Szabolcs kért szót, aki az elején tisztázta, hogy pontosan mi is az a CLLD és milyen előzményei voltak. Ezt követően bemutatta a pályázatok benyújtási és elbírálási rendszerét, valamint az ide vonatkozó határidőket.

 

b_400_300_16777215_00___images_clld_image002.jpg

Kovács Szabolcsot követően kollégája, Bárdosi Ádám szólalt fel, aki a BHK által meghirdetett felhívásokat mutatta be, különös tekintettel az egyes felhívások által megjelölt jogosulti körre, kötelező-, valamint vállalható tevékenységekre, elszámolható költségekre és azokra vonatkozó belső korlátokra, valamint a benyújtási határidőkre.

 

b_150_100_16777215_00___images_clld_image003.jpg

A prezentációkat követően a jelenlévőknek lehetősége volt kérdésfeltevésre. Az első kérdező, Nagy Csilla a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (továbbiakban: MNVH) SZSZBM Területi Felelőse, a diasoron feltüntetett pályázat benyújtására és értékelésére vonatkozó határnapok

 

 

tisztázását kérte, valamint azt, hogy amennyiben a felhívásban is ugyanúgy szerepel, akkor azt módosítsa a HACS, hiszen ellentmondás figyelhető meg. Az előadók, valamint a munkaszervezet utánajár, hogy a felhívásban valóban van-e ellentmondás a témában.

 

Az MNVH Területi Felelőse további javaslatot is tett. Véleménye szerint a „Közösségi terek kialakítása” című felhívásban csökkenteni kellene az indikátorként megjelölt 500 főt, mint a fejlesztést használók számát, hiszen a kisebb pályázók nem tudják a pályázatban alátámasztani ennek a létszámnak a meglétét. Az előadók és a munkaszervezet a javaslatot átgondolja, és a HACS Vezetősége és tagjai felé továbbítani fogja. Ez az indikátor a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában (továbbiakban: HKFS) került megfogalmazásra, így a felhívás esetleges módosítását megelőzően a HKFS módosítsa is szükségessé válik.

 

Másik jelenlévő is szót kért. Azt a kérdést intézte az előadókhoz, illetve a munkaszervezethez, hogy amennyiben rendezvényt valósít meg és a kiíró valamint az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) jelenléti ív mellett adott korcsoportoktól többletadatot is kér, akkor azt hogyan teljesítsék az új uniós adatvédelmi rendeletet figyelembe véve, amely 2018. május 25-én lép hatályba.

A probléma az, hogy hazánkban a rendelet szerint a 14. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Ennek elvárása egy rendezvényen nem életszerű, hiszen sok esetben a gyermek szülő nélkül jelenik meg a helyszínen.

Az előadók elmondták, hogy erről eddig még az Irányító Hatóság nem adott ki állásfoglalást, így a kért dokumentumok jövőbeni teljesítésének feltételei egyelőre ismeretlenek.

Másik résztvevő a problémafelvetéshez hozzáfűzte, hogy megoldást jelenthet olyan cég felkutatása, felfogadása, amelyek ilyen esetekre vonatkozó biztosítást adnak. És a pályázatban tartalmi elemként előírható lehetne a biztosítás megkötése.

Munkaszervezet-vezető azt a javaslatot tette, hogy amennyiben szervezett programról van szó, ahová iskolai időben diákokat várnak, akkor megoldás lehet, ha előzetesen a pedagógus a szülőktől bekéri a hozzájáruló nyilatkozatokat, amelyet majd a rendezvény szervezője felé továbbít. Azonban ez minden rendezvény esetén nem járható út.

A munkaszervezet és az előadók az IH-nak továbbítják a kérdést, valamint a felmerülő problémát, és amennyiben válasz érkezik, azt tudatják majd az érintettekkel.

 

b_400_300_16777215_00___images_clld_image004.jpg

Miután több kérdés, észrevétel nem érkezett, a fórumot a munkaszervezet-vezető zárta le azzal, hogy ismertette a munkaszervezet valamennyi elérhetőségét és az ügyfélfogadás időpontjait, ahol és amikor rendelkezésre állnak a továbbiakban felmerülő kérdések tisztázására.

 

Összességében a fórum informatív és sikeres volt. Az előadások után interaktív jelleget kapott, így mind a HACS dolgozói, mind a lehetséges pályázók lényeges észrevételekkel gazdagodtak.

 

Balmazújváros, 2018.május 16.

 

                                                                                     Szeifertné dr. Dobi Katalin Margit sk.

                                                                                      Balmazújvárosi Helyi Közösség

                                                                                              munkaszervezet-vezető  

 

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-27 van. PointLink.