Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

Nyomtatás
Készült: 2020. december 15. kedd

 b_600_319_16777215_00___images_belviz.jpg

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata

Projekt címe: Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban

Székhely: Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 12. hó 31. nap.

A Projekt összköltsége 212.222.341 Ft

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 199.807.341 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Balmazújváros Város Önkormányzata támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban elnevezésű projektre. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az önkormányzat 199.807.341 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Egy évtizeddel ezelőtt Balmazújváros legsúlyosabb környezetvédelmi problémáját a szennyvízelvezető rendszer kiépítetlensége okozta, veszélyeztetve a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területen fekvő város talajának és felszín alatti vizeinek minőségét. A felszín alatti vizek védelméhez a szennyvíz elvezető csatornahálózaton kívül, korszerű és a hatékony vízlevezetést szolgáló csapadékvíz-elvezető rendszer is szükségessé vált.    
Az utóbbi évek egyre hevesebb esőzéssel járó időszakai, gyakori elöntéseket, belvizeket okoztak a városban, ezáltal nem csak a felszín alatti vizek minőségét, de az alacsony fekvésű területeken a lakóházakat, gazdasági szervezeteket, a közlekedést és az emberi egészséget is veszélyeztették. A „Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvároson“ című projekt ezt a régóta fennálló problémát orvosolta.

A projekt fejlesztési munkái zömmel családi házas lakókörnyezetben valósultak meg, a projekt által érintett utcákban összesen mintegy 10 intézmény, középület, vagy vállalkozás működik, továbbá 320 db lakóingatlan található. A település utca szerkezete egy-egy kisebb településrésztől eltekintve szabályos, hálózatos elrendezésű egymásra merőleges utcákkal, az utcák szélén a legtöbb esetben korábban nyílt földmedrű csapadékvíz elvezető árkok kerültek kiépítésre. A város fejlődése során növekedett a burkolt felületek aránya, ezzel fokozva az esőzések idején levezetett víz mennyiségét, mely kedvezőtlenül befolyásolja az elfajult földmedrű, vagy a funkcióját betölteni képtelen zárt csatornák, és feliszapolódott befogadó csatornák amúgy is nem megfelelő biztonságú vízelvezetését. A kivitelezés során a korábbi földmedrű csapadékvíz elvezető árkokat, szintezett betonelemes vízelvezető csatornákká alakították.         


A beruházás megvalósításával párhuzamosan a projekt részeként, szemléletformáló kampányok is lebonyolításra kerültek. A program megvalósítói az érintett területek lakosságának, információs szórólapokon keresztül hívták fel a figyelmét a közterületi vízelvezető árkok és a közvetlen környezet tisztántartásának fontosságára, illetve a túlzott és gyakran indokolatlan vegyszerhasználat káros hatásaira. A csapadékvíz alternatív felhasználásának lehetőségeit egy digitális csatornákon közzétett ismeretterjesztő animációs videóval mutatták be. A fejlesztési területen a szemléletformáló kampány keretein belül figyelemfelkeltő információs feliratokkal ellátott mobilkukák kihelyezése, illetve szemétszedési akció is megvalósult.   

A beruházás az alábbi településrészeket érintette:       
- Északi városrészben Újkert utca, Oncsa utca      
- Középső városrészben Semsey Andor utca; Sporttér utca; Sporttelep      
- Déli városrészben Karinkó utca;      

A beruházás megvalósulásával a projekt által érintett utcák csapadékvíz elvezetése rendeződött, a csapadékvíz elöntésből fakadó károkozások megszűntek. A projekt pozitív hatása Balmazújváros területének közel 1/5-én vált érezhetővé.

b_700_499_16777215_00___images_aloldalra.jpg

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-02-09 van. PointLink.