Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által

Nyomtatás
Készült: 2020. október 15. csütörtök

B tábla Iparterület fejlesztése 1

 

Kedvezményezett neve: Balmazújváros Város Önkormányzata
Projekt címe: Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által
Projekt azonosítószáma: TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016
Támogatás összege: 436 110 379 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2019.10.31.

Balmazújváros Város Önkormányzata a gazdaságösztönzést és a munkahelyteremtést szem előtt tartva kívánja megvalósítani a Böszörményi úti iparterület fejlesztését, ami számos, közvetlen és közvetett cél elérését szolgálja. Egyrészt az alapinfrastruktúra és a közutak fejlesztésével a terület megközelíthetősége javul, mely nemcsak a kérdéses terület, vonzó telephellyé alakításában, hanem a már jelenleg is telephellyel rendelkező vállalkozások működésére és együttműködésére is kedvező hatással bírhat. Ez megfelelő alapot teremt a térségi foglalkoztatás bővüléséhez és a település regionális pozíciójának, erősítéséhez.                              
Mindezen célok összhangban állnak a pályázati felhívás által megfogalmazott célokkal, elérésük hatására a város népességmegtartó ereje nőhet, a fiatalok elvándorlása mérsékelhető, így a település társadalmi-gazdasági fenntarthatósága jobban biztosított.       

A tervezett fejlesztés bemutatása:      
A tervezett fejlesztés a város északkeleti, belterületi részén található, mindösszesen 67.958 négyzetméteres iparterület kialakítását szolgálja. A terület a 3323. számú állami tulajdonú út mentén helyezkedik el, 100%-os önkormányzati tulajdonban van. A kialakítandó iparterületek három fő helyrajzi számot érintenek: 4394/9; 4394/10; 4390/26, melyek mindegyike „IG-2 – ipari-gazdasági övezet” besorolás alá esik (OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 20§, 24§ szerint). Utóbbi nagy alapterülete (49.845 nm) indokolja a telek három részre osztását (4390/26-1; 4390/26-2; 4390/26-3). A fejlesztéssel érintett terület jelenleg nem rendelkezik alap- és kommunális infrastruktúrával, így a megközelítést lehetővé tévő feltáró utak (kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással) kialakítása mellett a közművekkel (víz- és szennyvíz-, gáz-, villamosenergia-hálózat) történő ellátás is megtörténik.

A projekt keretében megvalósítandó legfőbb projektelemek:

  1. A megközelítést lehetővé tévő infrastruktúraelemek kialakítása
  2. Ivó- és technológiaivíz-ellátás
  3. Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés
  4. Földgázellátás biztosítása
  5. Villamosenergia-ellátás
  6. Felszíni vízelvezetés

A projekt által elért várható eredmények:
- A projekt részeként egy termelő, valamint raktározási célokra is alkalmassá tehető csarnok épület jön létre.
- A fejlesztés eredményeként öt darab korszerű alapinfrastruktúrával, jó megközelíthetőséggel rendelkező ipari telephely jön létre Balmazújvároson a Böszörményi úti északi iparterületen.
- A fejlesztés hatására a terület megközelíthetősége javul.
- A fejlesztés ösztönzi a térségi KKV-k növekedését, tevékenységük bővítését.
- A fejlesztés hatására a térségi kis- és középvállalkozások könnyebben jutnak telephelyhez.
- A fejlesztés növeli az iparterület vonzáskörzetében működő vállalkozások expanziós lehetőségeit.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-03-25 van. PointLink.