Amennyiben kĂ©rdĂ©se merĂŒl fel a CLLD tĂĄrgyĂĄban, a clld@balmazujvaros.hu e-mail cĂ­mre kĂŒldheti el, amelyre rövid idƑn belĂŒl vĂĄlaszolunk.

ElĂ©rhetƑsĂ©gek

BƑvebben....BƑvebben...

Balmazújváros Város Önkormányzata
4060, Balmazújváros, Kossuth tér 4-5
Emelet 2. irodában

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Balmazújvárosi Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálatához a +36-52/580-102 telefonszámon, ahol hétfƑtƑ csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-14:00 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a Balmazújváros Helyi Közösség honlapján (https://balmazujvaros.hu/clld) ahol a HACS ügyfélszolgálat elektronikus elérhetƑségeit is megtalálhatja!

TOP-7.1.1-16-H-066-1 - A zĂĄportĂĄrozĂł Ă©s környezetĂ©nek megĂșjĂ­tĂĄsa

BƑvebben....BƑvebben...

 

 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-1

Záportározó és környezetének megújítása

A felhívás indokoltsága és célja:

A felhívás létrehozását indokolja, hogy a városban mƱködƑ kisebb közösségek számára nem állnak rendelkezésre megfelelƑ közösségi terek, emellett az elhelyezkedésébƑl adódóan a város egyik értékes részén lévƑ záportározó és környéke kihasználatlan. A tervezett mƱvelet ezek forrását kívánja biztosítani.

Támogatást igénylƑk köre:

helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)

A rendelkezésre álló forrás:

85 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

1 db

Az igényelhetƑ támogatás összege:

max. 85.000.000 Ft

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának idƑszaka:

2018. év 06. hó 01. naptól 2018. év 10. hó 01. napig

Ezen idƑszak alatt a helyi támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idƑtartam:

18 hónap, de legkésƑbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

TOP-7.1.1-16-H-066-2 - Közösségi terek kialakítåsa, fejlesztése

BƑvebben....BƑvebben...

 

 

 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-2

Közösségi terek kialakítása

A felhívás indokoltsága és célja:

A város meglévƑ szabadtéri, nyitott közösségi terei felújításra, modernizálásra szorulnak, továbbá több városrészben egyáltalán nem áll a lakosság rendelkezésére közösségi célt szolgáló tér, miközben nagy igény lenne rájuk. Különösen a kisgyermekes családok számára kulcsfontosságú, hogy a gyermekek mozgásigényét megfelelƑen ki tudják elégíteni, fejlesztve a mozgáskoordinációjukat. Igényként jelent meg új játszóterek kialakítása, a meglévƑk fejlesztése, melyek közösségi térként is funkcionálnak, erƑsítve a családok közötti kapcsolatokat.

Támogatást igénylƑk köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévƑ nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121);

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226)

k) társasház (GFO 692).

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetƑség.

A rendelkezésre álló forrás:

35 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

4-43 db

Az igényelhetƑ támogatás összege:

min. 800.000 Ft, max. 10.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának idƑszaka:

 

2018. év 06. hó 01. naptól 2018. év 10. hó 01. napig

 

Ezen idƑszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. év 07. hó 31. nap

2018. év 10. hó 01. nap

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idƑtartam:

12 hónap, de legkésƑbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

TOP-7.1.1-16-H-066-3 - Közösségi programok szervezése

BƑvebben....BƑvebben...

 

 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-3

Közösségi programok szervezése

A felhívás indokoltsága és célja:

A helyi fiatalok igényei sok esetben nem találkoznak a közmƱvelƑdési intézmények kínálatával, a kimondottan fiataloknak szervezett programok száma forráshiány miatt csekély. A fiatal korosztály nem tudja artikulálni igényeit, ezért fontos lenne diák-, ifjúsági közéleti aktivitást erƑsítƑ kezdeményezéseket támogatni.

Támogatást igénylƑk köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121).

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226)

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetƑség.

A rendelkezésre álló forrás:

60 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

12-120 db

Az igényelhetƑ támogatás összege:

minimum 500.000 Ft, maximum 5.000.000 Ft

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának idƑszaka:

 

2018. év 06. hó 01. naptól 2018. év 10. hó 01. napig.

 

Ezen idƑszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. év 07. hó 31. nap

2018. év 10. hó 01. nap

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idƑtartam:

12 hónap, de legkésƑbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

TOP-7.1.1-16-H-066-4 - Kerékpåros turizmus tåmogatåsa

BƑvebben....BƑvebben...

 

 

 

 

 

TOP-7.1.1-16-H-066-4

Kerékpáros turizmus támogatása

A felhívás indokoltsága és célja:

Jelen felhívás célja a HKFS-ben foglaltaknak megfelelƑen a kerékpárosok mindennapjait megkönnyítƑ fejlesztések végrehajtása, annak érdekében, hogy a helyi kerékpáros csoportok és baráti közösségek lehetƑségei, valamint a térség nyújtotta turisztikai potenciál együttesen kiteljesedhessenek.

Támogatást igénylƑk köre:

a) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57);

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévƑ nonprofit gazdasági társaság (GFO 11, 57);

d) egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

e) egyházi jogi személy (GFO 55);

f) alapítvány (GFO 563, 565, 569);

g) közalapítvány (GFO 561);

h) nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

i) szociális szövetkezet (GFO 121);

j) mikro-, kis- és középvállalkozás (GFO 113, 116, 117, 226).

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetƑség.

A rendelkezésre álló forrás:

9,25 millió Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

2-9 db

Az igényelhetƑ támogatás összege:

minimum 1.000.000 Ft, maximum 8.000.000 Ft

 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Helyi támogatási kérelmek benyújtásának idƑszaka:

 

2018. év 06. hó 30. naptól 2018. év 10. hó 01. napig

 

Ezen idƑszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

2018. év 07. hó 31. nap

2018. év 10. hó 01. nap

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idƑtartam:

12 hónap, de legkésƑbb: 2019.11.30. napig

A támogatás forrása:

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

 

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2024 BalmazĂșjvĂĄros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2024-06-23 van. PointLink.