PÁLYÁZATI FELHÍVÁS -  Balmazújváros Város Önkormányzatafeladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

Nyomtatás

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

1.)

Pályázók köre:

   balmazújvárosi székhellyel, telephellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

   amely szerveknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2021. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

   kulturális, tudományos és sportrendezvények szervezése Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörrel)

   az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

A pályázati programok 2022. március 15. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával és a pályázati díj (5.000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 25.

Elbírálás: 2022. március 23.

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

 

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2022. január 15-ig kötelező.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2022. február 25-ig.

4.)

Pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság dönt.

Határidő: 2022. március 23.

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzat Polgármestere köti meg.

Határidő: 2022. április 1.

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2022. április 15.

- 201 e Ft feletti támogatás esetén két egyenlő részletben (2022. április 15. – 2022. július 31.)

7.)

Elszámolás:

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2022. január 15-ig:

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező” szöveg, a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-06-25 van. PointLink.