Mezőgazdasági tevékenységet folytatók figyelem!

Nyomtatás
Készült: 2012. szeptember 06. csütörtök

Fontos aktualitások: Törvény született a kötelező kamarai tagságról: 2012. szeptember 30-áig minden mezőgazdasági tevékenységet folytató természetes és jogi személynek taggá kell válnia egy átfogó, a közeljövőben országos választással létrejövő új agrárkamarában, amely érdek-képviseleti szervként fog működni. A nyilvántartásba-vétel egyszeri díjas (5000 Ft), melyet átutalással kell teljesíteni.

Szükséges: őstermelői igazolványszám, vállalkozói igazolványszám, ha van elektronikus hírlevél cím.
Szeptember 1.-től lehet pályázni a Darányi Ignác Terven belül a GAZDANET programban számítógép beszerzésre.
Nagyszabású programot indít a Kormány a magyar gazdák informatikai eszközökkel és tudással való felvértezésére, hogy hatékony módon használhassák ki az Internet nyújtotta lehetőségeket.
EU-s társfinanszírozással 3,5 milliárd Ft áll a program rendelkezésére.
Támogatás szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételére október 9-24 között nyílik lehetőség. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter országos aszályhelyzetet hirdetett meg.
A kockázatkezelési törvény alapján kárenyhítő juttatásban részesülhetnek az aszálykárt elszenvedett termelők is. A minisztérium minden segítséget megad ahhoz, hogy a gazdálkodók az őszi munkálatokat kevesebb teherrel végezhessék.

Tisztelettel: Vincze Lajos ÚMVP tanácsadó

Borászati gépek beszerzése 2012

A támogatás jellege, mértéke, aránya: A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke ügyfelenként és támogatási időszakonként 1 - 100 millió forint közötti összeg.
A támogatás aránya az elszámolható kiadások...

A borászati gépek beszerzéséhez nyújtott támogatás 2012. október 17. - december 16. között igényelhető.

Kertészet korszerűsítése 2012

A támogatás célja: A kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.
A kertészet korszerűsítéséhez nyújtott támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
1. célterület: kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása;
2. célterület: a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása;
3. célterület: az előző kettő pontban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása.
A támogatás jellege, mértéke
Vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke ügyfelenként legfeljebb 50 millió forint.
A kertészet korszerűsítéséhez nyújtott támogatás 2012. január 1. - január 31. között igényelhető.