Szűrő
 • Tájékoztató a 2015. évi Egységes Kérelem benyújtásáról

   
   
   
  Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
  4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1., Tel.: 52/503-310, 52/485-749; Fax: 52/485-689
  E-mail: hajdubihar@nak.hu; www.nak.hu
   
   
  Tájékoztató a 2015. évi Egységes Kérelem benyújtásáról
   
  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.
   
  Magyarország - figyelembe véve a termelők érdekeit és az egységes kérelmek feltöltésében közreműködő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászainak a visszajelzéseit - akként döntött, hogy élni kíván az egységes kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbításával. 
   
  Mindezek alapján a 2015. évi egységes kérelmek beadására előírt határidők az alábbiak szerint módosulnak: 
  • a 2015. évi egységes kérelem benyújtására május 15-e helyett 2015. május 22-ig;
  • szankciómentes módosításra május 31-e helyett június 15-ig; 
  • a támogatási összeg munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező benyújtásra, módosításra június 9-e helyett június 16-ig van lehetőség. 
   
  A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.
  A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti. Egységes kérelem benyújtására (módosítására) vonatkozó határidők módosításával automatikusan módosul a jogszerű földhasználat igazolásának határideje is 2015. június 16-ra. A jogszerű földhasználatra vonatkozó igazolást nem kell az egységes kérelemhez csatolni, de a földhasználat jogszerűségét igazoló dokumentumokat – helyszíni ellenőrzés esetén - be kell tudni mutatni az MVH ellenőreinek. 
   
  Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására. Az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő módosításával párhuzamosan 2015. május 22-re módosulnak az egységes kérelem felületen igényelhető egyes állatalapú támogatási kérelmek benyújtási határideje is, így 
  - az átmeneti nemzeti támogatások szerinti anyatehén- és anyajuhtartás támogatás, 
  - a termeléshez kötött támogatások közül az anyatehén- és anyajuhtartás, a hízottbika tartás és a tejhasznú tehéntartás támogatás  igénylésének végső határideje is. 
   
  Fontos, hogy a 2015. évi egységes kérelem szerinti közvetlen támogatási jogcímeket kiváltó, általány jellegű, mezőgazdasági kistermelő támogatás igénylésének legvégső határideje változatlan marad, azaz azt 2015. augusztus 15-ig igényelhetik a termelők, feltéve, hogy május 22-ig egységes kérelmet nyújtanak be. 
   
  Az új EK jelentős változásokat hozott a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.
  Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább 2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 % ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).
  Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem az egységes kérelemben nyújtható be, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.
  Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.
   
  Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához
   
  MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.
   
  Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
  Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.
   
  Termeléshez kötött zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében szükséges a termelő nevére kiállított számla. Egyszerűbb lett a minősített vetőmag igazolása. ennek keretében: 
  - nem szükséges a vetőmagcímke csatolása ha a termelő nevére kiállított számla tartalmazza a fémzárszámra vonatkozó adatokat, 
  - kibővítésre került a csatolható dokumentumok köre a szállítólevéllel és a minőségi bizonyítvánnyal is. 
  –termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata; 
  – szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).
  Az egységes kérelemre vonatkozó határidők meghosszabbításával a minősített vetőmag használatát igazoló dokumentumok (számla, szállítólevél, minőségi bizonyítvány stb.) csatolására 2015. június 15-éig lesz lehetőség, mely a már benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosításának fog minősülni. 
  Fontos azonban kiemelni, hogy aki termeléshez kötött támogatást kíván igénybe venni, de még nem érkezett meg vagy várhatóan 2015. május 22-éig nem fog megérkezni a minősített vetőmag, akkor is adja be az egységes kérelmet 2015. május 22-éig, hiszen csak benyújtott kérelem módosítására van lehetőség 2015. június 15-éig.
   
  Debrecen, 2015. május 14.
   
  Tisztelettel: 
   
  Kissné Gyarmati Ágnes
   megyei igazgató
 • KISTÉRSÉGI ÜGYFÉLFOGADÁS - Egyenlő Bánásmód Hatóság

  Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, 
   
  ha 
  neme, 
  faji hovatartozása, 
  bőrszíne, 
  nemzetisége, 
  nemzetiségi vagy etnikai 
  kisebbséghez való tartozása, 
  fogyatékossága, 
  életkora, 
  egészségi állapota, 
  vallási- 
  vagy világmeggyőződése, 
  politikai vagy más véleménye, 
  anyanyelve, 
  családi állapota, 
  anyasága vagy apasága, 
  szexuális irányultsága, 
  nemi identitása, 
  vagyoni helyzete 
  vagy egyéb tulajdonsága miatt 
  hátrányos megkülönböztetés éri. 
   
  Ott vagyunk a közelében. 
   
  Keresse fel dr. Kovács Krisztián Hajdú-Bihar megyei egyenlőbánásmód referens ügyfélfogadását BALMAZÚJVÁROSON a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központban 2015. május 21-én 9.00 és 13.00 között a 4060 
  Balmazújváros, Veres P. u. 8. szám alatt. 
  E-mail: kovacs.krisztian@vipmail.hu 
  tel: 06/30-408-5619 
   
  Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet
 • Tájékoztató - Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

  Tájékoztató              

  Mint ismert 2015. január elsejétől Balmazújváros és Balmazújváros-Nagyhát településen is Társaságunk látja el a közüzemi ivóvíz- és szennyvíz-szolgáltatást.

  A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Magyarország és az Észak-Alföldi Régió egyik jelentős víziközmű szolgáltatója. Az év eleji újabb csatlakozásoknak köszönhetően immár 6 megyében, csaknem 270 településen, közel 700 ezer lakos ivóvízellátását biztosítjuk amellett, hogy hozzájárulunk a régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez.

  Január elsejével 46 települést integrált vállalatunk a térségben. Jelenleg is végezzük a korábbi szolgáltatótól az üzemeltetési feladatok teljes körű átadás-átvételét. Balmazújváros közüzemi ivóvíz és szennyvíz szolgáltatásának ellátása társaságunkon belül a Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóságához tartozik. A szolgáltató váltás ellenére, a településen továbbra is biztosítjuk a személyes ügyintézés lehetőségét.

  Üzemegység vezető: Kerekes János                  06-70/412-2847

  A balmazújvárosi ügyfélszolgálati fiókiroda (4060 Balmazújváros, Nádudvari u. 10.) elérhetőségei:

  Telefonszám: +36 70/ 412-2902

  Hibabejelentés (csőtörés, egyéb meghibásodás esetén): +36 52/ 527 327

  Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 12.30-18.00, szerda 8.00-12.00

  A kialakított ügyfélfogadás rendet a felhasználói igények és az ügyfél forgalom alakulása alapján a későbbiekben felülvizsgáljuk, és indokolt esetben módosítjuk.

  További ügyfélszolgálataink elérhetőségei:

   

  Hajdú-Bihari Ügyfélszolgálati Iroda (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.):                   

  Telefonszám: +36 52/ 527-358

  Ügyfélfogadás rendje:  Hétfő: 8.00-20.00, Kedd - Csütörtök: 8.00-16.00  

                                       Péntek: 8.00 – 14.00                   

  Központi ügyfélszolgálat (5000 Szolnok, Thököly út 83.):

  Telefonszám: + 36 40/ 180-124

  A TRV Zrt. üzletszabályzatát és a friss híreket nyomon követhetik a www.trvzrt.hu honlapon is.

   

  Szerződés:

  A törvényi előírások szerint azzal, hogy a felhasználók igénybe veszik a szolgáltatást, létrejön a szerződés, Társaságunk eddigi gyakorlatának megfelelően azonban minden új ügyfelével külön szerződést köt, melyeket május közepén kezdünk postázni. 

  Leolvasás:

  Vízmérő leolvasás a lakossági felhasználási helyeken felszerelt vízmérőknél havonta esedékes. A köztes időszakban havi részszámlák készülnek az átlagfogyasztás alapján. A leolvasás után postázzuk az elszámoló számlákat, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet. Az aktuális számlát mindig a feltüntetett fizetési határidőn belül kell kiegyenlíteni.

  Lehetőség van arra is, hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve felhasználónk határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezhetik Társaságunk felé.

  Az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező ügyfelünk kérhet havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az esetben szükséges a vízmérő havi leolvasása és a mérő állás minden hónap 20-ig történő bejelentése Társaságunknál.

  Számlázás:

  Új felhasználóink az első, TRV Zrt. által kiállított számlát várhatóan május végén kapják kézhez. Ezt követően az eltelt havi ciklusú fogyasztási időszakról háromhetente küldünk számlát mindaddig, amíg a számlázás utol nem éri a tényleges időszakot. Ezen számlák fizetési határideje nem egy időben, hanem a kiküldésnek, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerül a számlán feltüntetésre.

  Amennyiben a számlák határidőre történő kiegyenlítése a szokásostól eltérő számlázás miatt nehézséget okozna, igény esetén részletfizetési lehetőséget biztosítunk, természetesen késedelmi kamat felszámítása nélkül.

  Díjfizetés:

  Ügyfeleink készpénz-átutalási megbízással (csekkel), csoportos beszedési megbízás útján, illetve saját számláról történő átutalással is kiegyenlíthetik számláikat. Azon felhasználóknak, akik korábban csoportos beszedés útján teljesítették fizetési kötelezettségüket, a változást a számlájukat vezető pénzintézetnél kell jelezniük. A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges banki azonosítónk: A11265832T216. Az új megbízásnál hivatkozásként a Vevő (fizető) azonosítót kell szerepeltetni, melyet a társaságunk által kibocsátott közüzemi számla fogja tartalmazni.

  Szolnok, 2015.04.29.                                   

   
 • Fogy az idő az egységes kérelem benyújtására

  Fogy az idő az egységes kérelem benyújtására

   

   

  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai április eleje óta a gazdálkodók igényeihez igazított ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket az egységes kérelem (EK) gördülékeny benyújtása érdekében.

  Az egységes kérelem beadási határideje 2015. május 15.

  A 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtás esetén a támogatási összeg munkanaponként a késedelmi szankcióval, 1 százalékkal csökken.

  A 2015. június 9-ét követően beadott egységes kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani.

  A kérelem csak akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatható terület összege meghaladja az 1 hektárt, ezen belül a minimális táblaméret 0,25 hektár lehet.

  A területalapú támogatást a terület jogszerű földhasználója igényelheti, azaz aki 2015. június 9-én a földhivatali nyilvántartásban földhasználóként szerepel.

  Állatalapú támogatások esetén az ENAR-ban bejegyzett állatok tartója jogosult a kérelem benyújtására.

  Az új EK jelentős változásokat hozott: a gazdálkodóknak sok új feltételnek kell megfelelni és új támogatási jogcímeken is igényelhetnek támogatást.

  Fontos új elem a zöldítés: 10-30 hektár szántóterület esetén legalább 2 növény, 30 hektár szántó fölött legalább 3 növény termesztése szükséges, illetve 15 hektárt meghaladó szántóterületen legalább 5 % ökológiai célterületet kell kijelölni (EFA).

  Az állattartóknak újdonság, hogy a támogatási kérelem a termeléshez kötött anyatehén-tartás, hízottbika-tartás, az átmeneti nemzeti anyatehén-tartás valamint a termeléshez kötött anyajuhtartás és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelem is 2015. április 1. és május 15. között nyújtható be az egységes kérelemben, ezzel a papír alapú támogatásigénylés megszűnt.

  Szintén új elem, hogy a 2008. után a mezőgazdasági területek erdősítése jogcímben támogatási jogosultságot nyert ügyfelek, a már megvalósított erdőtelepítéssel érintett területekre 2015-től a jövedelempótló támogatás mellett egységes területalapú támogatást (SAPS) is igényelhetnek az egységes kérelem keretében.

   

  Az alábbi dokumentumok szükségesek az egységes kérelem benyújtásához:

  MVH által 2009.évben vagy azt követően kiadott jelszó.

  Anyajuhtartás támogatás igénylése esetén az instruktori igazolás, szarvasmarhára vonatkozó jogcímek esetén a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolata, mely igazolja, hogy a tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.

  Tejhasznú tehén támogatást kistermelők is igényelhetnek, ebben az esetben a hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos által kiállított kistermelői igazolást kell csatolni.

  Zöldségnövény, ipari zöldségnövény, szemes vagy szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása esetében

  minősített szaporítóanyag használatát igazoló számla és vétőmag címke másolata;

  termeltetővel vagy termelői csoporttal kötött szerződés és termeltető vagy termelői csoport által kiállított dokumentum (minimális tartalma: a termelő részére átadott szaporítóanyag mennyisége, a szaporítóanyag származásának megjelölése) másolata;

  szaporítóanyag saját előállítása esetén a szaporítóanyag minősítő bizonyítvány másolata (kivéve spárga, torma, mezei borsó termesztés).

   

  A gazdaság minden mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényel rá. A bejelentés elmulasztása szankciót vonhat maga után. Amennyiben a gazdálkodó a táblán öntözést végez vagy termesztő berendezés alatt termel, azt jelezni kell a megfelelő adatmezőben. A másodvetés tervezett időpontját is meg kell adni és későbbiekben a tényleges vetés adatait is be kell jelenteni az egységes kérelem felületén.

  Szeretnénk felhívni figyelmet, hogy a fenti információk, kötelezettségek nem teljes körűek, a pontos előírásokért, valamint a felmerülő kérdéseikkel, kérjük forduljanak bizalommal a NAK falugazdászaihoz (www.nak.hu), NAK Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság ügyfélszolgálat: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 1.

  A 2015. évi egységes kérelem igen összetett, benyújtása időigényes. Kérjük, a gazdálkodókat, hogy ne hagyják a benyújtási határidő végére a kérelmek kitöltését, mielőbb keressék fel a falugazdászokat időpont-egyeztetés céljából.
   

   

   

   

   

      


   

 • 2015. május 12-15. között zárva tart a kastély!

   Kötelező kártevő irtás miatt zárva tart a kastély.

 • Napisten kaput nyit (fürdőnk)

  Május utolsó szombatján megnyitja kapuit a Kamilla Fürdő strandja. 
  „A puszta oázisa” változatlan árakkal várja az idén is a nyári szabadtéri fürdőzés szerelemeseit.
   
   NYITVA TARTÁS
   
  H - V: 9.00 - 20.00 óráig          Pénztárzárás: 18.45          Medencezárás: 19.45
   
   
  Strand jegyár (csak a külső területre)
   
   
   
  Felnőtt városkártya nélkül 1300.-
  Nyugdíjas városkártya nélkül 1000.-
  Diák, gyermek városkártya nélkül 1000.-
  Családi (2 felnőtt+1 gyermek) városkártya nélkül 3000.-
  További gyermek városkártya nélkül    700.-
  Úszójegy 16 órától (egységesen) városkártya nélkül  500.-
   
  Felnőtt városkártyával  900.-
  Nyugdíjas városkártyával  700.-
  Diák, gyermek városkártyával  700.-
  Családi (2 felnőtt+1 gyermek) városkártyával 2000.-
  További gyermek városkártyával    500.-
  Úszójegy 16 órától (egységesen) városkártyával  400.-
   
  3 év alatt díjmentes a belépés!
   
   
  Strand bérletek (10+1 alkalomra, csak a külső területre):
   
  Felnőtt városkártya nélkül 12500.-
  Nyugdíjas városkártya nélkül 10000.-
  Diák városkártya nélkül 10000.-
  Úszóbérlet városkártya nélkül  5000.-
   
  Felnőtt városkártyával  9500.-
  Nyugdíjas városkártyával  6500.-
  Diák városkártyával  6500.-
  Úszóbérlet városkártyával  4000.-
   
  Más szolgáltatásokkal kombinált jegy- és bérletárainkról vendégeink tájékozódhatnak a www.kamillafurdo.hu honlapján és jegypénztáraknál.
   
   
  A nyitásra elkészültek az új úszómesteri standok, a lengőteke-pályák, a pihenő padok, a strand női és férfi mosdója. Az ősszel ültetett kőris és japán császár fák árnyasabbá varázsolták az oázis pázsitját. 
   
  Barátsággal várjuk a gyógyhatású vízre, sportolásra, pihenésre és családias környezetre vágyó Kedves Vendégeinket!
 • Hulladékszállítás értesítés

  ÉRTESÍTÉS

  Értesítjük Balmazújváros Tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2014. június 09-én (hétfőn) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!

  Helyette: 2014. június 07-én szombaton történik a hulladékszállítás.

  A megszokott helyen az elszállítani kívánt hulladékot kérjük reggel 6 óráig helyezzék ki.

  Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

 • Tüdőszűrés 2014

  TÜDŐSZŰRÉS

   

   

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújvároson a tüdőszűrésre

   

  2014. május 26. napjától  2014. június 20. napjáig munkanapokon 8-14 óráig

   

  kerül sor, szűrőbuszon, a Veres Péter  Kulturális Központ (Balmazújváros, Kossuth tér 18.) előtt.

   

  A szűrés a 40. évüket betöltött lakosok számára térítésmentes. A 40 év alatti lakosoknak 1700.- forintot kell fizetni a helyszínen. 

   

  A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, idézését, betegbiztosítási kártyáját, személyazonosító igazolványát és lakcímigazoló kártyáját szíveskedjen magával hozni.

   

   

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata

   

 • Ingatlanértékesítés!

  Ingatlanértékesítés!

   

   

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő:

   

  Balmazújváros, Batthyány utca 4. szám alatti ingatlant a rajta található felépítményekkel.

   

  Részletes pályázati feltételek átvehetők a Városháza (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
  I. emelet 11 irodájában. A pályázat benyújtási határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra.
  Az ingatlanról további információ az 52/580-102 telefonszámon kérhető.

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata

 • Tisztelt Pályázóink!

  Tisztelt Pályázóink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. június 17. napjától ismét megnyílik a LEADER Program 2013-as harmadik, egyben utolsó támogatási köre. A pályázatok elkészítéséhez, valamint elektronikus benyújtásához szükséges kapcsolódó dokumentumokat ezen az oldalon helyezzük el, folyamatos frissítéssel.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egymás elválaszthatatlan részei a LEADER
  2013 rendelet <http://www.hortobagyileader.hu/hvs-felulvizsgalat/leader-2013_rendelet-4/>és
  az Intézkedési Terv és Projekt adatlap:
  <http://www.hortobagyileader.hu/hvs-felulvizsgalat/intezkedesi-terv-ih-altal-jovahagyova-2013_05_15/>

  A megfelelő tartalmú és minőségű pályázatok elkészítéséhez kérjük mindkettő alapos áttanulmányozását, és együttes alkalmazását, annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor érdemi vizsgálat nélküli elutasításra.

   

  Bíróné Nagy Csilla
  munkaszervezet vezető
  Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület
  4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.szám
  Web: hortobagyileader.hu
  E-mail: hortobagyi.leader@gmail.com
  Fax/Tel.: 52/589-301
  Mobil: +36 30/523-98-55

 • Civil nap

 • Sajtóközlemény - Egészségpénztári ügyintézés a járásokban

  A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Egészségbiztosítási  Pénztári  Szakigazgatási  Szerve 2013.  május  6.  napjától  az  egészségpénztári  ügyintézés  lehetőségét  a polgárokhoz  még közelebb, Hajdú-Bihar megye járási hivatalaiban is lehetővé teszi, kihelyezett ügyfélfogadás keretében.

  RÉSZLETEK

 • TÜDŐSZŰRÉS 2013

   

  TÜDŐSZŰRÉS

   

   

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújvároson a tüdőszűrésre

   

  2013. május 29. napjától  2013. június 21. napjáig munkanapokon 8-18 óráig

   

  kerül sor, szűrőbuszon, a Veres Péter  Kulturális Központ (Balmazújváros, Kossuth tér 18.) előtt.

   

  Személyre szóló értesítőlapok a 30 év feletti korosztálynak kiküldésre kerülnek, mert számukra ingyenes és kötelező a vizsgálaton való részvétel. A 30 év alattiaknak a tüdőszűrő vizsgálatért térítési díjat kell fizetniük, melynek összege 850,-Ft.

   

  Mentesül a vizsgálat alól, aki

  ·     1 éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vett,

  ·     tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt áll,

  ·     várandós nő.

   

  A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, idézését, betegbiztosítási kártyáját, személyazonosító igazolványát és lakcímigazoló kártyáját szíveskedjen magával hozni.

   

   

   

  Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

   


 • Vállalkozói és humánerőforrás fejlesztési pályázati fórum

   

   

  MEGHÍVÓ

   

   

  Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

  VOP-2.1.4-11-2011-0001

  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Programiroda

  tisztelettel meghívja Önt

  Vállalkozói és humánerőforrás fejlesztési

  pályázati fórumára

  Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala dísztermébe

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

  2013. május 23-án, csütörtökön 15.00-től 16.15 óráig

  Program:

  1.    Megnyitó, Dr Tiba István polgármester, Balmazújváros

  2.    Miben segíthet az Önnek a Széchenyi Programiroda?

  Vállalkozz Itthon - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  A TÁMOP-2.3.6/B pályázati kiírás bemutatása

  Előadó: Köszörüs Zoltán vállalkozásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  3.    További pályázati lehetőségek a humán erőforrás fejlesztés területén

  Balogh Julianna humánerőforrásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  4.    Futó pályázatok beszámolási elszámolási kérdései

  Kombinált mikrohitel pályázatokról általános előadás és konzultációs lehetőség

  Előadó és konzulens: Köszörüs Zoltán vállalkozásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  TÁMOP pályázatokról általános előadás és konzultációs lehetőség

  Előadó és konzulens: Balogh Julianna humánerőforrásfejlesztési tanácsadó, SZPI

   

 • Ünnepi Könyvhét 2013

  MEGHÍVÓ


  A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szeretettel
  meghívja Önt, kedves családját és barátait!

   

  Pozsonyi József:
  „A balmazújvárosi német református egyház
  anyakönyvei 2.
  Házassági anyakönyvek 1765 – 1912”

  című kötetének bemutatójára.


  A szerzővel beszélget dr. Páll István PhD, etnográfus,
  Nyíregyháza Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

   

  Ideje:
  2013. június 7.
  15.00


  Helye:
  Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
  Balmazújváros, Dózsa György utca 1.

   

  Magyarország  lakossága  a  18.  évszázad  elejére jelentősen   lecsökkent.   A   másfél   évszázadig   tartó török      hódoltság      háborúi      elöl      az      emberek elmenekültek, sokan a harcokban vesztek el. A török kiűzését    követő    időszak    sem    hozott    békét    az országnak.   A   csaknem   nyolc   évig   tartó   Rákóczi-
  szabadságharc  (1703-1711)  és  az  1710-es  években dúló   kolera,   pestis   és   egyéb   járványok   tovább
  tizedelték a lakosságot.

   

  A     lakatlanná     és     pusztává     vált     területek újranépesítésében   jelentős   szerepet   játszottak   a Német   Birodalom   Felső-Rajna   menti   területeiről áttelepültek.  Ezt  a  folyamatot  már  egy  1689-ben kiadott császári-királyi telepítési pátens elindította. A német  lakosság  elvándorlási  készségét  fokozta  az ötévi,  esetleg  hosszabb  ideig  tartó  adómentesség, esetenként    más    egyéb    kedvezmények    ígérete. Mindemellett    a   Rajna-vidék   a   17–18.   évszázad fordulóján  sűrűn  lakott  –  már-már  túlnépesedett  – volt.   Az   ottani   lakosság   a   súlyos   adóterhek,   a magyartól eltérő  – a föld örökösök közti megosztása helyett – „törzsöröklés” szokása miatt és nem utolsó sorban  XIV.  Lajos  francia  uralkodó  sűrűn  indított hadjáratai elől menekülve szívesen kelt útra új hazát keresve  a  hírek  szerint  szabadabb  életet  biztosító, gazdag termőföldű Magyarországra.
   

  A  18.  évszázad  eleji  magánföldesúri  telepítések között  jelentős  volt  Orczy  István  báró  és  Ráday  Pál gróf Duna-menti birtokainak újranépesítése. Az 1720 körül Pfalzból Vadkert és Harta környékére telepedett németek egy jelentősebb csoportja 1765-ben tovább vándorolt,   áttelepedett   az   akkor   még   az   ország szívében  –  közepén  –  fekvő,  ma  mintegy  félszáz kilométerre a magyar-román országhatártól található Balmazújvárosba.   A   Duna-menti   főúri   birtokokra telepített   németség   végül   a   magyar   Nagyalföld Hortobágy  pusztájának  keleti  táján  talált  új  hazát magának. Nemzetiségi,  nyelvi,  vallási  identitásuk  megőrzéséért  évtizedekig  tartó  küzdelmet  folytattak.  Önálló egyházközségük  létrehozásáért,  és  saját  anyanyelvükön – németül – történő iskoláztatásért, misézésért
  írt  kérelmeik  szép  számmal  találhatóak  a  Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában. Ezek egyikében – egy 1766. augusztus 11-én kelt kérelem elbírálására összehívott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvében – olvasható a saját magukról írt  meghatározásuk:  „Balmaz  Újvároson  mostanában  megtelepedett hajdan Palatinátus-beli [ Pfalz latin neve ] azután pedig Vadkerti [ ma Soltvadkert ] , reformata keresztyén vallást valló német lakosok”.

   

  A  Balmazújvároson  területileg  is  viszonylag  elkülönülten, a „Németfalu”-nak nevezett településrészen letelepedett  német  gyülekezet  1801-től  vált  önálló egyházközséggé.  Első  lelkipásztoruk  a  Zürichből  származó   Johann   Heinrich   Fäsi   volt.   Anyakönyveiket 1801-től  1841-ig  német  nyelven,  gót  betűkkel vezették. A német gyülekezet önállósodása előtt a balmazújvárosi  magyar  református  egyház  anyakönyveibe jegyezték be a német gyülekezet tagjainak születését, házasságát és halálát. Az anyakönyvek egy része megsemmisült, vagy elkallódott. A levéltárban őrzött másodpéldányoknak  köszönhetően  csak  az  1765–1769, az 1808–1830 közötti születési, az 1831–1832, 1872–1874 közötti születési, házassági és halotti anyakönyvek  hiányoznak  véglegesen  mind  az  egyházi,  mind
  pedig a levéltári gyűjteményekből.

   

  A  most  megjelenő  háromkötetes  sorozatban  a balmazújvárosi  német  református  egyház  anyaköny-
  veit adjuk közre az állami anyakönyvezés bevezetéséig,  1895.  október  elsejéig.  Az  első  kötet:  „Születési anyakönyvek  1769–1897.”  címmel  2012-ben  jelent meg.  Ez  a  jelenlegi  kötet:  „Házassági  anyakönyvek
  1765–1912”  címmel  az  anyakönyvek  mellett  tartalmazza   mindegyik   –   1765/66-ban   Balmazújvárosra
  telepedett  –  német  család  családfáját  a  betelepülő őstől  többnyire  a  mai  leszármazókig.  A  várhatóan
  2013-ban  megjelenő  3.  kötet  „Halotti  anyakönyvek 1765–1898.”  a  balmazújvárosi  németek  történetével
  egészül ki. Az  anyakönyvek  megjelentetését  forráskiadványnak  szántuk,  a  családfák  és  a  kiegészítő  tanulmány csak a jobb eligazodás miatt került a kötetekbe.

 • Gyógyúszás a szünidőben!

  A Kamilla Gyógyfürdőben ingyenes gyógyúszás indult 18 év alatti gyermekek részére.

  RÉSZLETEK

 • Akciók a Kamilla Gyógyfürdőben

  A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő akciót hirdet közszolgálati dolgozók, közalkalmazottak és nyugdíjasok részére.

  Részletek a fürdő honlapján a Hírek, információk alatt

 • Tisztelt Vállalkozók!

   

  Tisztelt Vállalkozók!
   
  A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nevében ezúton hívjuk meg Önöket a vállalkozástámogató programokat bemutató szakmai fórumra, melyen ismertetésre kerülnek az Alapítvány 2013 májusában induló új támogatott hitelprogramjai is. 
   
  Rendezvény helyszíne és időpontja:
   
  Balmazújvárosi Közös 
  Önkormányzati Hivatal
   1. emelet - Nagyterem 
  Balmazújváros, Kossuth tér 4-5
  2013. május 15. 15:00 – 16:00
   
  Bővebb információ: www.hbmvk.hu ,
  Telefon: 52/500-330
  E-mail: info@hbmvk.hu
   
  Program: 
  - Köszöntőt mond: dr. Bencsik Judit aljegyző
  - A fórum előadóit bemutatja: Kelenföldiné Kovács Bernadett az Alapítvány Irodavezetője
  - új hitelkonstrukciók mikrovállalkozások részére (támogatott hitelek- alacsony kamattal)
  - mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó, k ft. bt), valamint mezőgazdasági vállalkozások lehetőségei
  - likviditási gyors-hitelek, valamint a támogatási gyors-hitel konstrukciók formái
   
  Hajdú-Bihar Megyei Balmazújvárosi Közös
  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
  Önkormányzati Hivatal
   
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye

  Mi a digitális átállás, és miért jó ez az érintetteknek?
  A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

  Kik az érintettek?
  A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.

  Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.

  Mi szükséges az átálláshoz?
  Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.

  A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.

  Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.

  A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.

  Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.

  Mikor lesz a digitális átállás?
  A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:

   
   
   

   

   

  1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
  2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.

   

  Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.

  Szociálisan rászorultak támogatása
  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

  Támogatottak köre
  Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:
  • olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
  • rászorult, azaz
  a) rendszeres szociális segélyt;
  b) lakásfenntartási támogatást;
  c) ápolási díjat kap;
  d) időskorúak járadékában;
  e) saját jogon nevelési ellátásban;
  f ) fogyatékossági támogatásban;
  g) vakok személyi járadékában;
  h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
  i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
  j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

  Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.

  Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH.

  A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető.

  Támogatás igénylése
  Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.

  A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.

  Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.

  Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében.

  Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.

  A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.

  Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!

  Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
  Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40
  E-mail: digitalistv@nmhh.hu
  Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230
  Honlap: www.digitalisatallas.hu

  A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

   

   

 • Balmazújváros Kártya tájékoztató

  2012. június 4-től igényelhető a Balmazújváros Kártya! A kártyához kizárólag balmazújvárosi lakosok juthatnak hozzá, városunk számos vállalkozásánál gyűjthetnek törzsvásárlói pontokat, ezzel erősítve a helyi szolgáltatók működését. Az összegyűjtött pontok ajándéktárgyakra, hasznos eszközökre, az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre, fürdőbelépő kedvezményes vásárlására és egyéb kuponokra váltható be.

 • Tájékoztató - Államkincstár

  Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság a családtámogatási ellátásokra vonatkozó igazolás (hatósági bizonyítvány) iránti kérelmek telefonon történő előterjesztésének lehetőségét kínálja ügyfelei számára.

 • Ebösszeírás

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek összeírására 2012. május 11-től várhatóan 2012. június 04-ig kerül sor. Az ebek összeírása kötelező! Kérjük, hogy az ebek oltási könyvét készítsék elő, mivel az összeíráshoz az abban szereplő adatokra szükség lesz.

 • Időközi választás kitűzése

  A Választási Bizottság 2012. május 08-ai ülésén Balmazújváros Város 5. számú egyéni választókerületének helyi önkormányzati képviselője halála miatt megüresedett helyi önkormányzati képviselői hely betöltésére időközi választást tűzött ki.

 • Rajzpályázat - a szavazás eredménye

  A „Tervezd meg Balmazújváros új fürdőjének kabalafiguráját!” című rajzpályázat véget ért! A három legtöbb szavazatot kapott rajz készítőjét értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

 • Tavaszi lomtalanítás

  A 2012. évi tavaszi lomtalanítási napok és az ünnepnapok miatt áthelyezett szemétszállítási napok időpontjai.

 • Méhnyak-szűrő vizsgálat

  Ezúton értesítjük a 25-65 év közötti balmazújvárosi hölgyeket, hogy ez év áprilisában számukra behívólevelet küldünk méhnyak-szűrő vizsgálatra.

 • Eboltás

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kutyák veszettség elleni kötelező védőoltására az alábbi napokon kerül sor:

 • Civil szervezetek támogatása - 2012

  Az ISzK Bizottság 2012. március 13-i döntése értelmében a helyi civil szervezetek  a 2012-es év során az alábbi támogatásokban részesülnek:

 • Elfogytak a komposztládák

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a nagyszámú rendelésnek köszönhetően a komposztáló keretek elfogytak, így jelenleg nem áll módunkban további igényléseket fogadni.

 • Az Nvrt. egyszerűsített magyarázata

  A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztásának és azzal kapcsolatos szankciók alkalmazásának egyszerűsített magyarázata

 • Hirdetmény a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálásáról

  Balmazújváros Város Önkormányzatának Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága a 2011. november 29-én tartott ülésén elbírálta a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.
 • Balmazújváros az Utazás Kiállításon

  2012. március 1-4. között 35. alkalommal került megrendezésre az Utazás Kiállítás Budapesten. A nagyszabású rendezvényen Balmazújváros másodjára vett részt, idén 22 ország több, mint 500 kiállítója között.

 • Változás a helyi buszjárat közlekedésében

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2012. február 22-től (szerda) Balmazújváros helyi járat közlekedésében az alábbi változásokat vezetjük be:

 • EGÉSZSÉGÜGYI RENDELET

  Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011. (X. 26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek meghatározásáról

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében foglaltakra, az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzeteinek kialakításáról az alábbi rendeletet alkotja:

  RENDELET MEGTEKINTÉSE (.pdf)

 • TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

  Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához.
  Az ösztöndíjban kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

 • MEGTEKINTHETŐ A BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

   

  Tisztelt Érintettek!

  Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy honlapunkon, a Letöltések menüpont alatt megtekinthető a SZABÁLYZAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről.

   

 • ÜGYELETI HÍVÓSZÁM VÁLTOZÁS!!!

  TISZTELT LAKOSSÁG!

  Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

  Egységes sürgősségi hívószámon kérhető segítség:

  Ügyeleti hívószám: 06-52/311-104
  Mentőszolgálat/mentési hívószám: 104

  KÉRJÜK OLVASSA EL A TELJES TÁJÉKOZTATÓT, AMELY FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ!

 • BALMAZÚJVÁROS ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓINAK FELSZÁMOLÁSA

  {nomultithumb}

 • "Címerünk a magyar szürke" - különleges kiadvány

  Lepje meg szeretteit, vagy kedveskedjen saját magának ezzel a szép kiadvánnyal!

  A debreceni Pergő Hagyományőrző Műhely "Címerünk a magyar szürke" Magyarországon egyedülálló fajta- és hagyományőrző kiadványa, egy őshonos magyar állatfajta, a Magyar Szürke és a Magyar Népzene segítségével felhívja a figyelmet Magyarország csodálatos és kimeríthetetlen turisztikai lehetőségeire.

 • Igazgatási szolgáltatási díj

  Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a belügyminiszter 24/2011. (VII.21.) BM rendelete 2011. szeptember 5-én hatályba lép.

  Ezen rendelet értelmében a bejelentési engedélyek, valamit a szakhatósági állásfoglalások díjkötelesek.

 • Balmazújvárosi Termál-és Strandfürdő komplex fejlesztése

  {nomultithumb}

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-11-22 van. PointLink.