Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás (2017)

Nyomtatás
Készült: 2017. február 09. csütörtök

Kivonat

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. január 18-i nyílt ülésén hozott határozatokból:

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat

 

Egyesületek, szervezetek támogatására vonatkozó pályáztatás rendszere tárgyában

 

1.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján dönt arról, hogy a 2017. évi költségvetésében 3.000.000,- Ft összeget biztosít egyesületek, szervezetek támogatására, mely előirányzat felhasználására az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság jogosult.

Ezen összegkeret terhére Balmazújváros Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti pályázatot írja ki.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, gondoskodjanak arról, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe kerüljön beépítésre a fenti támogatás összege.

 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a pályázati díjakból származó bevétel is - az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság döntése szerint - az egyesületek, szervezet támogatására kerüljön felhasználásra.

 

Határidő: 2017. február 10. - a pályázati kiírás közzététele

2017. február 28. - a pályázatok benyújtása

2017. március 15. - a pályázatok elbírálása

2017. március 31. - a támogatási szerződés megkötése és a pályázati felhívás 6. pontja szerinti ütemezésben a pályázati összegek átutalása

 

Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Szarvas Endre bizottsági elnök

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

 

 

 

A kivonat hiteléül:

Balmazújváros, 2017. január 18.

 

 

 

 

 

dr. Veres Margit

polgármester

dr. Bencsik Judit

jegyző

 

 

 

 

6/2017. (I. 18.) számú határozat melléklete

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balmazújváros Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében.

 

A pályázat célja: a balmazújvárosi székhelyű, vagy telephellyel rendelkező egyesületeknek, sportszervezeteknek a város lakosságát érintő programok lebonyolításához nyújtandó támogatások biztosítása.

 

1.)

Pályázók köre:

balmazújvárosi székhellyel és működési területtel nyilvántartott szervezetek

akiknek nincs köztartozása és a helyi önkormányzat 2016. évi támogatásából eredő elszámolási kötelezettségüknek eleget tettek

 

 

2.)

A pályázati támogatás felhasználási lehetőségei:

 

kulturális és sportrendezvények szervezésére Balmazújváros területén (helyi, megyei, régiós, országos hatókörre)

az adott szervezet működését elősegítő eszközbeszerzésre, illetve a működésből adódó egyéb költségekre

 

A pályázati programok 2017. április 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozhatnak.

Pályázatot csak olyan szervezetek nyújthatnak be, akikkel az Önkormányzatnak sem közművelődési megállapodása, sem más feladatellátásra vonatkozó szerződése nincs.

 

3.)

Pályázati feltételek, határidők:

 

A pályázati űrlap kitöltésével, a társadalmi szervezet nyilvántartását igazoló bírósági végzés 2 hónapnál nem régebbi kivonatának csatolásával, elektronikusan is lekérhető cégkivonatával és a pályázati díj (4. 000 Ft/pályázat) befizetését igazoló készpénzfizetési számla másolatával együtt érvényes a támogatási igény benyújtása.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. február 28.

Elbírálás: 2017. március 15-ig

Az elnyert támogatás kifizetésére a megkötött szerződés alapján kerül sor.

Az elszámolás minden támogatott szervezetnek 2018. január 15-ig kötelező.

 

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a polgármesteri hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.

A pályázati díjat a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába /Kossuth tér 4 -5. sz. I. emelet/ kell befizetni legkésőbb 2017. február 28-ig.

 

4.)

Pályázatok elbírálása:

 

A pályázatok elbírálása az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Határidő: 2017. március 15.

 

5.)

Szerződéskötés:

 

A pályázat útján támogatásban részesülő szervezetekkel a támogatási szerződést Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármestere köti meg.

Határidő: 2017. március 31.

 

6.)

A finanszírozás rendje:

 

- 200 e Ft alatti támogatás esetén egy összegben, 2017. március 31-ig

- 200 e Ft – 500 e Ft támogatás esetén két részletben (2017. március 31. – 2017. július 31.)

 

7.)

Elszámolás:

 

A nyertes pályázónak a szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználását az alábbiak szerint kell igazolnia 2018. január 15-ig:

 

- eredeti számla másolata, melyen szerepel ,,az eredetivel mindenben megegyező szöveg", a határozat száma, a nyertes szervezet képviseletére jogosult aláírása és pecsétje.

 

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzést végezhet a költségvetésből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

Polgármester: dr. Veres Margit
Jegyző:dr. Bencsik Judit

 

Copyright © 2017 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2017-11-22 van. PointLink.