Pályázati kiírás - 2. forduló az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj programhoz

Nyomtatás
Készült: 2020. szeptember 21. hétfő

EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám „Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”

Pályázati kiírás - 2. forduló az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj programhoz

A pályázat célja:

Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra.

A teljes kiosztható keretösszeg 21.549.434,- Ft.

Pályázati vállalás: az ösztöndíj program keretében pénzbeni ösztönző juttatása legfeljebb havi bruttó 50.000,- Ft összegben, maximum 8 hónapon keresztül.

A pályázók köre:

Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.

Pályázati feltételek:

A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.

Nem jogosult pályázat benyújtására, aki a pályázat első fordulója során dolgozói vagy tanulói ösztöndíjban részesült.
Az ilyen kérelmek további értékelés nélkül elutasításra kerülnek.

Nem igényelhet ösztöndíjat az önkormányzat vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai, valamint fentiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok:

Mindkét pályázat esetében:

- a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz - adatkezelési nyilatkozat

Dolgozói ösztöndíjhoz:

- amennyiben a pályázó munkaviszonnyal rendelkezik, az erről szóló munkáltatói igazolás, önfoglalkoztatás esetén az erről szóló igazolás

- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás

- korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás - ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata Tanulói ösztöndíjhoz:
- tanulói/hallgatóijogviszonyról szóló igazolás - megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezésről szóló oklevél másolata
- tanulmányi átlag igazolása (az utolsó lezárt tanulmányi félévről kiállított bizonyítvány másolata)
- a kötelezőn felül (2018. május 1. napját követően) végzett önkéntes munka igazolása

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, az Egészségügyi, Szociális, Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság véleményezését követően.

Határidők:

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 8.
Elbírálás tervezett határideje: 2020. október 21.

Az elnyert támogatás folyósítására 2020. november hónaptól folyamatosan kerül sor.
A projekt várható zárásának időpontja: 2021. szeptember 20.

A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.
A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Csobán Marianna titkársági ügyintézőnél (fszt. 10. szoba).

Mellékletek:
Download this file (Pályázati kiírás_2_forduló.doc)Pályázati kiírás_2_forduló.doc[ ]1562 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-10-24 van. PointLink.