Hirdetmény (HBMKH DJHKTF)

Nyomtatás
Készült: 2019. május 02. csütörtök

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket – a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit – valamint a nyilvánosságot, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) meghatalmazásából „Debrecen 108-as vasútvonal Debrecen-Macs - Balmazújváros közötti szakasz fejlesztéséhez” kapcsolódóan 2019. április 9. napján előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtottak be a környezetvédelmi hatósághoz, így az előzetes vizsgálati eljárás HB-03/KTF/03591/2019. iktatószámon 45 napos ügyintézési határidővel elindult.

A hatásterület legnagyobb határa: a tervezett nyomvonal mentén 138-138 m, érintett település: Debrecen és Balmazújváros.

A környezetvédelmi hatóság tájékoztatja az eljárás megindításáról értesített társadalmi szervezeteket, hogy amennyiben ügyfélként részt kívánnak venni az eljárásban, azt jelezzék a környezetvédelmi hatóság felé. A társadalmi szervezet nyilatkozatot tehet, amennyiben a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésén alapuló ügyféli jogállását a szervezet környezetvédelmi érdekek képviseletére vonatkozó célját rögzítő alapszabálya másolati példányának benyújtásával igazolja. Az ügyféli jogállás igazolásához kérem továbbá a szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek a benyújtását is.

Tájékoztatom továbbá az érintett nyilvánosságot, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyfélfogadási időben a döntéshozatalhoz szükséges információkat, azok rendelkezésre állását követően hivatalában elérhetővé teszi. (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 403. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000)

Az elektronikus úton közétett előzetes vizsgálati dokumentáció elérhető innen.

Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A környezetvédelmi hatóság – jelentős környezeti hatás feltételezése esetén – a határozatában meghatározhatja a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.Debrecen, 2019. április 25.
 
Mellékletek:
Download this file (SKMBT_C25319042915180.pdf)SKMBT_C25319042915180.pdf[ ]613 kB

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-11-13 van. PointLink.