Cikkek

Balmazújváros zöld környezet megteremtése

Nyomtatás
Készült: 2018. július 29. vasárnap

b_400_276_16777215_00___images_infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ERFA.jpgTámogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004

Kedvezményezett: Balmazújváros Város Önkormányzata

CÉL: Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése

 

I. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Városi piac megújítása és kapacitásbővítése: B) Főtevékenység: a jelenlegi alulhasznosított piaci területen gazdaságélénkítési és közösségi céllal a helyi termékek számára kapacitásbővítés: árusító terek és pavilonok (47 db) kialakítása, a piaci terület teljes megújítása, piacfelügyeleti iroda kialakítása, szoc.épület felújítása.

 

2. Büfé kialakítása: C) Főtevékenység: a piachoz kapcsolódóan önkormányzati tulajdonú –bérbeadási szándékkal kialakított- 28m2 területű büfé létesítése, alapműködéshez eszközbeszerzés.

 

3. Helyi termékek értékesítését szolgáló önkormányzati bolt kialakítása: C) Főtevékenység: a piac területén önkormányzati tulajdonú és általa működtetett a helyi termékek értékesítését célzó 38 m2 alapterületű bolt kialakítása, alapműködéshez eszközbeszerzés.

 

4. Többgenerációs rekreációs park kialakítása: A) Főtevékenység: az önkormányzat tulajdonában lévő alulhasznosított, rendezetlen zöldfelület megújításával többgenerációs rekreációs tér kialakítása. A Debreceni utca – Vasút sor által közrefogott a tó melletti területen (8.628 m2). Fő funkcionális egységek: sport-, játszó- és pihenőhely.Játszótéri játékok 0-12 éveseknek (335 m2). A gyepes terület (633 m2): piknikasztalok, pingpong asztal (pihenőrész 100 m2). Street workout pálya (465 m2) és a 14+ korosztálynak görpálya (240 m2). Napelemes kandeláberek. A helyi adottságoknak megfelelő lombos fák telepítééree és gyomirtásra sor kerül.

 

II. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

1. Zöldfelület használatot segítő közúthálózat fejlesztése (önálló projektelem): A park megközelítése a Semsey Andor utca felől lehetséges, az 5274/3. hrsz-ú helyi közútról, melynek burkolatfelújítása valósul meg a projektben.

2. Hasznosíthatatlan, környezetromboló építmények elbontása a piacon, elbontandó felépítmény ingatlanvásárlása (nem önálló projektelem)

3. Felszíni, nyílt, ingyenes parkolóhelyek (nem önálló projektelem): a piachoz kapcsolódóan, az OTÉK előírásoknak megfelelően.

4. Energiatakarékos közvilágítás (nem önálló projektelem): a parkban napelemes kandeláber biztosítja a játszótér és a sportpálya megvilágítását. Piac térvilágításának energiaforrását napkollektorok biztosítják.

6. Komposztáló kihelyezése: A parkon belül a zöldfelületen keletkezett zöldhulladék komposztálása, a piacon a zöldhulladék szelektív elszállítása valósul meg.

7. Gyomirtás a park területén.

8. Projektelőkészítés (tervezés és megalapozó tanulmányok) 9. Menedzsment (belső), 10. Közbeszerzés, 11. Műszaki ellenőrzés 12. Tartalékképzés

 

III. KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEV.

1. Akadálymentesítés (rehabilitációs szakértő bevonásával)

2. Azbesztmentesítés

3. Energiahatékonyság

4. Nyilvánosság

5. Partnerség

6. SOFT TEVÉKENYSÉGEK - Települési identitás fejlesztése

 

6/1. Rekreációs parkhoz kapcsolódva: A települési identitást erősítő rendezvények szervezése több korosztály számára (vetélkedők, sorversenyek és szemléletformáló akciók).

6/2. A piachoz és a bolthoz kapcsolódva: 3 egymást követő vasárnap népies műsor keretében

kisbíróval újra nyit az újvárosi piac "síppal, dobbal, nádihegedűvel". A helyi PORTÉKA cím

népszerűsítése.

Az egyes projektelemek tervezett bruttó költsége az Adatlap Költségek funkciójában található.

A projekt nem okozza az alacsonystátuszú lakosság arányának növekedését; költséghatékony, reális és takarékos költségvetési tervezeten alapul; hozzájárul a területi szereplőre vonatkozó kötelező releváns indikátorteljesítéshez. Valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, a környezet ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a KLÍMAVÁLTOZÁSRA nincs hatása.

 

Illeszkedés a TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOKHOZ:

1.Előkészítettség: engedélyezési szintű tervdokumentáció és hatósági engedélymentességről szóló nyilatkozat rendelkezésre áll (HP során kerül csatolásra)

2.A projekt a HB megyei program: 8. Élhető vidék, élhető települések 8.1. beavatkozás: Települési környezet fejlesztése prioritáshoz teljes mértékben illeszkedik.

3.Fejlesztett nyitott tér nagysága: 13.948 m2

4.Vállalkozások száma az akcióterületen: hozzávetőleg 1.190 db

5.'B' főtevékenységhez kapcsolódó fejlesztési elem: Városi piac megújítása és kapacitásbővítése

6.A fejlesztés (piac, büfé, bolt) elősegíti a vállalkozások betelepülését az akcióterületre

(szándéknyilatkozatok HP során kerülnek csatolásra)

7.Megújuló energiaforrás (napelemes világítás park és piac)

8.Nem növekszik a közterületek burkolt felületeinek aránya: előzetes költségbecslés alapján a létrejött zöldfelületeken a burkolt felületek kialakításának költsége nem haladja meg az 5%-ot

9.Környezetbarát beruházás: a parkban a zöldfelületen keletkezett zöldhulladék komposztálása, a piacon a bontott törmelék újrahasznosítása, a zöldhulladék szelektív elszállítása.