Szűrő
 • Balmazújváros településrendezési eszközeinek módosításáról

 • KITÜNTETÉSRE VALÓ JAVASLATTÉTEL

   KITÜNTETÉSRE VALÓ JAVASLATTÉTEL

   

  Tisztelt Balmazújvárosiak!

   

  Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a jogharmonizációt követően elfogadott 27/2004. (IV.28.), valamint a 28/2004. (IV.28.) számú rendelettel alapított díjak - "Balmazújváros Városért",

  "Balmazújváros Kultúrájáért",

  “Balmazújváros Díszpolgára” cím átadására évente,

  a Kastélykerti esték rendezvénysorozat keretében, a Város Napján kerül sor.

   

  Fent nevezett díjakra javaslatot a rendeletben történt szabályozásnak megfelelően az alábbi személyek, szervezetek tehetnek:

  a./ polgármester,

  b./ országgyűlési képviselő,

  c./ települési képviselő,

  d./ gazdálkodó szervezet,

  e./ egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium,

  f./ helyi kisebbségi önkormányzat,

  g./ önkormányzati költségvetési szervek vezetője.

   

  Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy javaslataikat 2013. június 17-ig nyújthatják át a fentebb felsorolt személyeknek, vagy szervezeteknek, akik az önkormányzati rendelet értelmében továbbíthatják azt hivatalunk felé.

  Arra kérjük Önöket, hogy a felterjesztett személyekre vonatkozó érvelést, az adott személy munkásságának méltatását maximum 20 mondatban foglalják össze.

   

  A beérkezett javaslatokról szóló összefoglalót Balmazújváros Önkormányzatának Bizottságai, elnökei tárgyalják, majd a 2013. június 26-i képviselő-testületi ülésen a kitüntető címek odaítéléséről döntést hoznak.

   

  A kitüntető díjakat 2013. augusztus 17-án, a Református templomban tartandó Városi Ünnepség keretén belül adja át dr. Tiba István polgármester.

   

   

   Javaslataikkal segítsék elő, hogy a kitüntető címek városunk méltán megbecsült közösségeinek, vagy polgárainak elismerését szolgálhassák.

   

   

   

   

                                                            

                                                                                     Köszönettel:

   

                                                                                                                        Takács Erika

                                                                                                            közművelődési vezető főtanácsos

                                                                                                            Balmazújvárosi Közös

                                                                                                            Önkormányzati Hivatal

                                                                                                            4060 Balmazújváros

                                                                                                            Kossuth tér 4 -5.

 • Felhívás az aratással kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében

  Felhívás az aratással kapcsolatos tüzek megelőzése érdekében

   

   

  Tisztelt Gazdálkodók!

   

  A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.

   

   

  A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi szabályai

   

  A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltókészülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte.

  Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat.

  A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

   

  Az aratással összefüggő alapvető tűzvédelmi szempontok

   

  Kalászos termény betakarításának helyszínén a tűzvédelmet alapvetően meghatározza:

  -           a tűzoltó készülékek megfelelősége,

  -           a mezőgazdasági erő- és munkagépek és egyéb járművek tűzvédelmi felülvizsgálatának elvégzése (jegyzőkönyv, gépszemle),

  -           az erő- és munkagép kipufogó-vezeték, szikratörő műszaki állapota, tisztán tartása,

  -           a tartalék üzem- és kenőanyagok elhelyezése,

  -           a munkaszünet idejére vonatkozó gépelhelyezési előírások betartása,

  -           a dohányzásra kijelölt hely megfelelősége,

  -           a learatott kalászos termény OTSZ szerinti elhelyezése,

  -           az OTSZ által előírt területen a védőszántás kialakítása,

  -           a mezőn összerakott kazal tárolási kialakítása,

  -           a növényi hulladék OTSZ szerinti égetése.

   

  Kalászos termény betakarításkor a telephely tűzvédelmét alapvetően meghatározza:

  -           a megfelelő tűzvédelmi szabályzat,

  -           az OTSZ szerinti tűzveszélyességi osztályba sorolás,

  -           a munkavállalók tűzvédelmi oktatása és annak nyilvántartása,

  -           a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörök nyilvántartása (jegyzék, kimutatás) és             érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása,

  -           a villamos- és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata és annak igazolása            (jegyzőkönyv, minősítő irat),

  -           a terményszárítás szabályainak betartása.

   

  A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

   

  Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.

  Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni, továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok, erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el kell oltani.

  A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.

   

   

  A tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei

   

  A tűzvédelmi hatóság az észlelt szabálytalanságok esetén a jogszabályban rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szab, illetve szabhat ki. Ha a szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

   

   

 • Tájékoztatás - Kamilla Fürdő

  Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy a Kamilla Gyógyfürdő élménymedencéje június 11-12-13-án (K-Sze-Cs) technikai okok miatt előreláthatólag nem üzemel!

  Szíves megértésüket köszönjük!

 • Traffipax információk - 2013.06.03 - 06.16.

   

  2013. 06. 03.

  2013. 06.04.

  Balmazújváros

  2013. 06. 05.

  33-as sz. főút

  Balmazújváros

  3315-ös sz. út

  2013. 06. 06.

  Balmazújváros

  Tiszacsege

  Újszentmargita

  33-as számú főút

   

  2013. 06. 07.

  Balmazújváros

  2013. 06. 08.

  3315-ös számú út

  3316-os sz. út

  2013. 06. 09.

  Balmazújváros

  2013. 06. 10.

  3315-ös számú út

  Egyek

  33-as sz. főút

  2013. 06. 11.

  33-as sz. főút

  Egyek

  3315-ös sz. út

  2013. 06. 12.

  Tiszacsege

  Újszentmargita

  3316-os sz. út

  Egyek

  33-as számú főút

  2013. 06. 13.

  Balmazújváros

  3316-os sz. út

  Újszentmargita

   

  2013. 06. 14.

  Balmazújváros

  Tiszacsege

  33-as számú főút

  2013. 06. 15.

  3315-ös számú út

  Balmazújváros

  2013. 06. 16.

  Balmazújváros

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-07-15 van. PointLink.