Szűrő
 • Tisztelt Pályázóink!

  Tisztelt Pályázóink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. június 17. napjától ismét megnyílik a LEADER Program 2013-as harmadik, egyben utolsó támogatási köre. A pályázatok elkészítéséhez, valamint elektronikus benyújtásához szükséges kapcsolódó dokumentumokat ezen az oldalon helyezzük el, folyamatos frissítéssel.

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egymás elválaszthatatlan részei a LEADER
  2013 rendelet <http://www.hortobagyileader.hu/hvs-felulvizsgalat/leader-2013_rendelet-4/>és
  az Intézkedési Terv és Projekt adatlap:
  <http://www.hortobagyileader.hu/hvs-felulvizsgalat/intezkedesi-terv-ih-altal-jovahagyova-2013_05_15/>

  A megfelelő tartalmú és minőségű pályázatok elkészítéséhez kérjük mindkettő alapos áttanulmányozását, és együttes alkalmazását, annak érdekében, hogy lehetőség szerint ne kerüljön sor érdemi vizsgálat nélküli elutasításra.

   

  Bíróné Nagy Csilla
  munkaszervezet vezető
  Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület
  4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1.szám
  Web: hortobagyileader.hu
  E-mail: hortobagyi.leader@gmail.com
  Fax/Tel.: 52/589-301
  Mobil: +36 30/523-98-55

 • Civil nap

 • Sajtóközlemény - Egészségpénztári ügyintézés a járásokban

  A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  Egészségbiztosítási  Pénztári  Szakigazgatási  Szerve 2013.  május  6.  napjától  az  egészségpénztári  ügyintézés  lehetőségét  a polgárokhoz  még közelebb, Hajdú-Bihar megye járási hivatalaiban is lehetővé teszi, kihelyezett ügyfélfogadás keretében.

  RÉSZLETEK

 • TÜDŐSZŰRÉS 2013

   

  TÜDŐSZŰRÉS

   

   

  Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújvároson a tüdőszűrésre

   

  2013. május 29. napjától  2013. június 21. napjáig munkanapokon 8-18 óráig

   

  kerül sor, szűrőbuszon, a Veres Péter  Kulturális Központ (Balmazújváros, Kossuth tér 18.) előtt.

   

  Személyre szóló értesítőlapok a 30 év feletti korosztálynak kiküldésre kerülnek, mert számukra ingyenes és kötelező a vizsgálaton való részvétel. A 30 év alattiaknak a tüdőszűrő vizsgálatért térítési díjat kell fizetniük, melynek összege 850,-Ft.

   

  Mentesül a vizsgálat alól, aki

  ·     1 éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vett,

  ·     tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt áll,

  ·     várandós nő.

   

  A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, idézését, betegbiztosítási kártyáját, személyazonosító igazolványát és lakcímigazoló kártyáját szíveskedjen magával hozni.

   

   

   

  Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

   


 • Vállalkozói és humánerőforrás fejlesztési pályázati fórum

   

   

  MEGHÍVÓ

   

   

  Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

  VOP-2.1.4-11-2011-0001

  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Észak-Alföldi Programiroda

  tisztelettel meghívja Önt

  Vállalkozói és humánerőforrás fejlesztési

  pályázati fórumára

  Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatala dísztermébe

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

  2013. május 23-án, csütörtökön 15.00-től 16.15 óráig

  Program:

  1.    Megnyitó, Dr Tiba István polgármester, Balmazújváros

  2.    Miben segíthet az Önnek a Széchenyi Programiroda?

  Vállalkozz Itthon - Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

  A TÁMOP-2.3.6/B pályázati kiírás bemutatása

  Előadó: Köszörüs Zoltán vállalkozásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  3.    További pályázati lehetőségek a humán erőforrás fejlesztés területén

  Balogh Julianna humánerőforrásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  4.    Futó pályázatok beszámolási elszámolási kérdései

  Kombinált mikrohitel pályázatokról általános előadás és konzultációs lehetőség

  Előadó és konzulens: Köszörüs Zoltán vállalkozásfejlesztési tanácsadó, SZPI

  TÁMOP pályázatokról általános előadás és konzultációs lehetőség

  Előadó és konzulens: Balogh Julianna humánerőforrásfejlesztési tanácsadó, SZPI

   

 • Ünnepi Könyvhét 2013

  MEGHÍVÓ


  A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár szeretettel
  meghívja Önt, kedves családját és barátait!

   

  Pozsonyi József:
  „A balmazújvárosi német református egyház
  anyakönyvei 2.
  Házassági anyakönyvek 1765 – 1912”

  című kötetének bemutatójára.


  A szerzővel beszélget dr. Páll István PhD, etnográfus,
  Nyíregyháza Sóstói Múzeumfalu igazgatója.

   

  Ideje:
  2013. június 7.
  15.00


  Helye:
  Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
  Balmazújváros, Dózsa György utca 1.

   

  Magyarország  lakossága  a  18.  évszázad  elejére jelentősen   lecsökkent.   A   másfél   évszázadig   tartó török      hódoltság      háborúi      elöl      az      emberek elmenekültek, sokan a harcokban vesztek el. A török kiűzését    követő    időszak    sem    hozott    békét    az országnak.   A   csaknem   nyolc   évig   tartó   Rákóczi-
  szabadságharc  (1703-1711)  és  az  1710-es  években dúló   kolera,   pestis   és   egyéb   járványok   tovább
  tizedelték a lakosságot.

   

  A     lakatlanná     és     pusztává     vált     területek újranépesítésében   jelentős   szerepet   játszottak   a Német   Birodalom   Felső-Rajna   menti   területeiről áttelepültek.  Ezt  a  folyamatot  már  egy  1689-ben kiadott császári-királyi telepítési pátens elindította. A német  lakosság  elvándorlási  készségét  fokozta  az ötévi,  esetleg  hosszabb  ideig  tartó  adómentesség, esetenként    más    egyéb    kedvezmények    ígérete. Mindemellett    a   Rajna-vidék   a   17–18.   évszázad fordulóján  sűrűn  lakott  –  már-már  túlnépesedett  – volt.   Az   ottani   lakosság   a   súlyos   adóterhek,   a magyartól eltérő  – a föld örökösök közti megosztása helyett – „törzsöröklés” szokása miatt és nem utolsó sorban  XIV.  Lajos  francia  uralkodó  sűrűn  indított hadjáratai elől menekülve szívesen kelt útra új hazát keresve  a  hírek  szerint  szabadabb  életet  biztosító, gazdag termőföldű Magyarországra.
   

  A  18.  évszázad  eleji  magánföldesúri  telepítések között  jelentős  volt  Orczy  István  báró  és  Ráday  Pál gróf Duna-menti birtokainak újranépesítése. Az 1720 körül Pfalzból Vadkert és Harta környékére telepedett németek egy jelentősebb csoportja 1765-ben tovább vándorolt,   áttelepedett   az   akkor   még   az   ország szívében  –  közepén  –  fekvő,  ma  mintegy  félszáz kilométerre a magyar-román országhatártól található Balmazújvárosba.   A   Duna-menti   főúri   birtokokra telepített   németség   végül   a   magyar   Nagyalföld Hortobágy  pusztájának  keleti  táján  talált  új  hazát magának. Nemzetiségi,  nyelvi,  vallási  identitásuk  megőrzéséért  évtizedekig  tartó  küzdelmet  folytattak.  Önálló egyházközségük  létrehozásáért,  és  saját  anyanyelvükön – németül – történő iskoláztatásért, misézésért
  írt  kérelmeik  szép  számmal  találhatóak  a  Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában. Ezek egyikében – egy 1766. augusztus 11-én kelt kérelem elbírálására összehívott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvében – olvasható a saját magukról írt  meghatározásuk:  „Balmaz  Újvároson  mostanában  megtelepedett hajdan Palatinátus-beli [ Pfalz latin neve ] azután pedig Vadkerti [ ma Soltvadkert ] , reformata keresztyén vallást valló német lakosok”.

   

  A  Balmazújvároson  területileg  is  viszonylag  elkülönülten, a „Németfalu”-nak nevezett településrészen letelepedett  német  gyülekezet  1801-től  vált  önálló egyházközséggé.  Első  lelkipásztoruk  a  Zürichből  származó   Johann   Heinrich   Fäsi   volt.   Anyakönyveiket 1801-től  1841-ig  német  nyelven,  gót  betűkkel vezették. A német gyülekezet önállósodása előtt a balmazújvárosi  magyar  református  egyház  anyakönyveibe jegyezték be a német gyülekezet tagjainak születését, házasságát és halálát. Az anyakönyvek egy része megsemmisült, vagy elkallódott. A levéltárban őrzött másodpéldányoknak  köszönhetően  csak  az  1765–1769, az 1808–1830 közötti születési, az 1831–1832, 1872–1874 közötti születési, házassági és halotti anyakönyvek  hiányoznak  véglegesen  mind  az  egyházi,  mind
  pedig a levéltári gyűjteményekből.

   

  A  most  megjelenő  háromkötetes  sorozatban  a balmazújvárosi  német  református  egyház  anyaköny-
  veit adjuk közre az állami anyakönyvezés bevezetéséig,  1895.  október  elsejéig.  Az  első  kötet:  „Születési anyakönyvek  1769–1897.”  címmel  2012-ben  jelent meg.  Ez  a  jelenlegi  kötet:  „Házassági  anyakönyvek
  1765–1912”  címmel  az  anyakönyvek  mellett  tartalmazza   mindegyik   –   1765/66-ban   Balmazújvárosra
  telepedett  –  német  család  családfáját  a  betelepülő őstől  többnyire  a  mai  leszármazókig.  A  várhatóan
  2013-ban  megjelenő  3.  kötet  „Halotti  anyakönyvek 1765–1898.”  a  balmazújvárosi  németek  történetével
  egészül ki. Az  anyakönyvek  megjelentetését  forráskiadványnak  szántuk,  a  családfák  és  a  kiegészítő  tanulmány csak a jobb eligazodás miatt került a kötetekbe.

 • Gyógyúszás a szünidőben!

  A Kamilla Gyógyfürdőben ingyenes gyógyúszás indult 18 év alatti gyermekek részére.

  RÉSZLETEK

 • Akciók a Kamilla Gyógyfürdőben

  A Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő akciót hirdet közszolgálati dolgozók, közalkalmazottak és nyugdíjasok részére.

  Részletek a fürdő honlapján a Hírek, információk alatt

 • Tisztelt Vállalkozók!

   

  Tisztelt Vállalkozók!
   
  A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nevében ezúton hívjuk meg Önöket a vállalkozástámogató programokat bemutató szakmai fórumra, melyen ismertetésre kerülnek az Alapítvány 2013 májusában induló új támogatott hitelprogramjai is. 
   
  Rendezvény helyszíne és időpontja:
   
  Balmazújvárosi Közös 
  Önkormányzati Hivatal
   1. emelet - Nagyterem 
  Balmazújváros, Kossuth tér 4-5
  2013. május 15. 15:00 – 16:00
   
  Bővebb információ: www.hbmvk.hu ,
  Telefon: 52/500-330
  E-mail: info@hbmvk.hu
   
  Program: 
  - Köszöntőt mond: dr. Bencsik Judit aljegyző
  - A fórum előadóit bemutatja: Kelenföldiné Kovács Bernadett az Alapítvány Irodavezetője
  - új hitelkonstrukciók mikrovállalkozások részére (támogatott hitelek- alacsony kamattal)
  - mikrovállalkozások (egyéni vállalkozó, k ft. bt), valamint mezőgazdasági vállalkozások lehetőségei
  - likviditási gyors-hitelek, valamint a támogatási gyors-hitel konstrukciók formái
   
  Hajdú-Bihar Megyei Balmazújvárosi Közös
  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
  Önkormányzati Hivatal
   
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság országos digitális átállásról szóló hirdetménye

  Mi a digitális átállás, és miért jó ez az érintetteknek?
  A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság, gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás) jelent a televíziónézők számára.

  Kik az érintettek?
  A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.

  Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője, esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás során nincs teendője.

  Mi szükséges az átálláshoz?
  Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben televíziózhassanak.

  A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box szükséges.

  Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.

  A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő digitális vevőegységet.

  Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós, műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató csomagjára.

  Mikor lesz a digitális átállás?
  A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet megtekinteni:

   
   
   

   

   

  1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
  2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.

   

  Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek készülékeit a digitális adás vételére.

  Szociálisan rászorultak támogatása
  A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World) digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

  Támogatottak köre
  Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:
  • olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
  • rászorult, azaz
  a) rendszeres szociális segélyt;
  b) lakásfenntartási támogatást;
  c) ápolási díjat kap;
  d) időskorúak járadékában;
  e) saját jogon nevelési ellátásban;
  f ) fogyatékossági támogatásban;
  g) vakok személyi járadékában;
  h) saját jogon kapott hadigondozotti pénzellátásban;
  i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve
  j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.

  Állami támogatás háztartásonként egy jogosult felhasználó számára adható.

  Háztartásonként több támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja el az NMHH.

  A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-tól igényelhető.

  Támogatás igénylése
  Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az NMHH-nak.

  A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.

  Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április 30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő 30. napig.

  Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását, amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013. augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó igénylőlap kitöltésében.

  Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.

  A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH gondoskodik.

  Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!

  Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
  Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40
  E-mail: digitalistv@nmhh.hu
  Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230
  Honlap: www.digitalisatallas.hu

  A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében adható állami támogatás és az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet, illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

   

   

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-07-15 van. PointLink.