Szűrő
 • Szauna Maraton - nov. 30-dec. 1.

 • Önkormányzati termőföldek bérbeadása

  Önkormányzati termőföldek bérbeadása

   

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági hasznosítású földterületeket:

   

  -     0698/39 hrsz.-ú, 6. sorszámú szántóként hasznosított, 3890 m2 területnagyságú, 9,14 AK értékű ingatlan,

  -     0698/39 hrsz.-ú, 9. sorszámú szántóként hasznosított, 3951 m2 területnagyságú, 9,28 AK értékű ingatlan,

  -     0728/15 hrsz.-ú, 57. sorszámú szántóként hasznosított, 2877 m2 területnagyságú, 2,77 AK értékű ingatlan.

   

  Az ingatlanokra határozott idejű szerződés köthető, melynek időtartama 1 év.

   

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15. délelőtt 9.00 óra.

   

  Az ingatlanokról további információ a Városháza (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) emelet 11. irodájában, vagy 52/580-102 telefonszámon kérhető.

   

  Balmazújváros Város

  Önkormányzata    

 • Ingatlanértékesítés!

  Ingatlanértékesítés!

   

  Balmazújváros Város Önkormányzata nyílt, egyfordulós pályázat keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő:

   

     Balmazújváros, Böszörményi út 75. szám alatti ingatlant a rajta található felépítményekkel.

   

  A pályázat benyújtási határideje: a hirdetmény közzétételétől számított 15. nap délelőtt 9.00 óra.

   

  Részletes pályázati feltételek átvehetők a Városháza (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) I. emelet 11. irodájában.

   

                                         

   

                                                                            Balmazújváros Város Önkormányzata                                                                   

                                                                                                            

 • Akció hosszabbítás és ajándék testzsírmérés a Kamilla Gyógyászaton!

 • TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL

  TÁJÉKOZTATÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL
   

   


  Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához.


  Az ösztöndíjra kizárólag Balmazújváros Város Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak. 


  A pályázók köre:


  Az ,,A" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
  Az ,,A" típusú ösztöndíj időtartama: 10 hónap, azaz két egymást követő félév.

  A ,,B" típusú pályázatra azok a hátrányos szociális helyzetű, a 2014/201515.tanévben utolsó éves,  érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében nappali tagozatos alapképzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

  A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2014/2015. tanévben ténylegesen megkezdik.
  A ,,B" típusú ösztöndíj időtartama: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

  A pályázat megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balmazujvaros.hu weboldalon.

  A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

  https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

   

  A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

  A pályázatot írásban, a pályázati kiírásban szereplő határidőn belül, valamennyi csatolandó melléklettel együtt a Polgármesteri Hivatal I. em. 1. számú irodájába kell benyújtani.


  A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

   
  A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. december 14.


  A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  • jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratok (a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagát; nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, a Foglalkoztatási Törvény alapján kapott ellátások esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás összegéről; egyéb jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlagát)
  • a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogviszony-igazolás,
  • halotti anyakönyvi kivonat másolata az árvaság igazolására,
  • születési anyakönyvi kivonat másolata, vagy iskolalátogatási igazolás az eltartott kiskorúakról,
  • tartósan beteg/fogyatékossággal élő pályázó esetén a szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
  • tartós beteg vagy rokkant családtag esetén szakorvosi igazolás, szakorvosi vélemény másolata,
  • hallgatói jogviszony igazolás/vagy másolata a felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező testvérről,
  • gyámhatóság vagy bíróság jogerős döntésének másolata az egyedül nevelés tényéről,
  • Tbj. megállapító határozata e jogcímen folyósított ellátásokról,
  • felsőoktatási intézmény igazolása a kollégiumi elhelyezésről vagy a kollégiumi igény elutasításáról,
  • albérleti szerződés albérletben lakás esetén.

   

   

   

   

   

 • Szauna Maraton!

 • III. Balmaz-Hajkarnevál Eredmények

  III. Balmaz-Hajkarnevál
  2013. október 06.
  Balmazújváros
   
  ORSZÁGOS FODRÁSZ-, SMINK- és MŰKÖRÖMÉPÍTŐ
  VERSENY
   
  EREDMÉNYEK
   
  TRENDI HAJVÁGÁS KATEGÓRIÁBAN:
   
  I. Molnár Henrik – Érd
  II. Lukács Gabriella – Debrecen
  III. Markovics Henrietta – Nyíregyháza
   
  I. Rácz Norbert - férfi hajvágás – Gádoros
  Több díjat a zsűri nem osztott ki.
        I.    Nagy Réka - Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola  - női hajvágás – tanuló 
  Több díjat a zsűri nem osztott ki.
  A zsűri tagjai voltak: Takács Barnáné, Szőke Szabolcs, Molnár György
   
  ESKÜVŐI KONTY KATEGÓRIÁBAN:
   
  I. Markovics Henrietta – Nyíregyháza
  II. Pálné Silling Erzsébet – Balmazújváros
  III. Fazekas Tímea - Hajdúszoboszló
  III. Andirkóné Papp Ildikó – Debrecen
   
  I. Hardi Henrietta – Adu Vállalkozói Szakközépiskola és Szakiskola - tanuló
  II. Takács Fruzsina - Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola  – tanuló 
  III. Simon Tamás - Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola – tanuló 
   
  A zsűri tagjai voltak: Arató Krisztián, Takács Barnáné, Papp Péter, Szőke Szabolcs, Molnár György
   
  MANIKŰR – MŰKÖRÖMDÍSZÍTŐ KATEGÓRIÁBAN:
   
  I. Dalmi Mónika – Püspökladány
  II. Farkas Szílvia – Debrecen
  III. Szilágyi Enikő – Hosszúpályi
   
  I. Bráner Angéla – Debrecen – tanuló
  II. Fejes Nikolett – Debrecen - tanuló
  III. Dobos Bernadett Mária – Debrecen – tanuló
   
  A zsűri tagjai voltak: Tar Jánosné, Toldi Katalin, Perge Szílvia
   
  SMINK KATEGÓRIÁBAN:
   
  I. Dávid Petra – Budapest
  II. Asztalos Krisztina – HódmezővásárhelyI.
  III. Vígh Mariann – Újszász
   
  I. Bauer Arabella – Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola – tanuló
  II. Horváth Brigitta - Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola – tanuló
  III. Drótos Tímea - Telekdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola – tanuló
   
  A zsűri tagjai voltak: Sándor Zsuzsa, Toldi Katalin, Kissné Tóth Éva Edit
   
  FULL FASHION KATEGÓRIÁBAN:
   
  I. Nagy-Pál Máték és Kiss Lilla – Érd
  II. Kalmárné Nagy Ildikó és Balogh Alexandra – Heves
  III. Molnár Edit és Shönbeck Mónika – Linz
   
  A zsűri tagjai voltak: Kissné Tóth Edit, Toldi Katalin, Sándor Zsuzsa, Takácsné Julika, Molnár  
  György, Szőke Szabolcs, Arató Krisztián, Papp Péter
   
  GRATULÁLUNK MINDEN VERSENYZŐNEK!
   
  Köszönjük, hogy a szakképző iskolák szakoktatói, tanulói érdemesnek találták versenyünket arra, 
  hogy igen magas számban vegyenek részt a III. Balmaz- Hajkarneválon! Köszönjük a felkészítést, a 
  diákok munkáját és a szülők támogatását! 
  Köszönjük   a   felnőtt   kategóriában   indulók   aktivitását!   Időt,   energiát,   anyagiakat   nem   kímélve 
  vállalták a megmérettetést! Részvételükkel hozzájárultak versenyünk megrendezéséhez!
  Köszönjük a modellek idejét, kitartását, hisz nélkülük nem valósulhatott volna meg ,,mestereik 
  elképzelése”! Szépek és kedvesek voltak! Köszönjük!
  A verseny zsűritagjainak köszönhetően hisszük, hogy mindenki elégedetten távozott városunkból, 
  hisz a bemutatók, az építő kritikák hozzájárultak ahhoz, hogy a „szépségiparban” dolgozók képesek 
  legyenek az állandó megújulásra! 
  A külső szépség azonban mit sem ér a belső harmónia nélkül! Minden résztvevő nyert, hisz volt 
  bátorsága, fantáziája és belső tartása ahhoz, hogy vállalja a kíváncsi /avagy kíváncsiskodó szemek 
  kritikáját! A szakértő mesterek bírálatát! Köszönjük mindenkinek, hogy itt volt! 
  A kiállítók, a szponzorok, a díjazásban valódi segítséget nyújtó magánembereknek és cégeknek 
  Balmazújváros Város Önkormányzata és Közös Önkormányzati Hivatala nevében ezúton fejezzük 
  ki hálánkat!
  Gratulálunk a jók között a legjobbaknak!
  Balmazújváros jövőre is várja Önöket! 
  A IV. Balmaz – Hajkarnevál 2014. október 11-én (szombaton) kerül megrendezésre! 
  Ne feledjék bejegyezni a naptárukba!
   
  Takács Erika

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-07-15 van. PointLink.