Versenytárgyalási felhívás

Nyomtatás

  1. Balmazújváros Város Önkormányzata versenytárgyaláson bérbe adja az önkormányzat

tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

 

Helyrajzi szám

Terület nagysága /m2/

1.

1659/6/A/6

20

2.

1659/6/A/5

17

A két ingatlan a Balmazújváros, Dózsa György úti garázssoron, egymás mellett található.

Az önkormányzat az előbbiekben meghatározott ingatlanokat együtt kívánja bérbe adni.

Az 1. számmal jelölt helyiséget az önkormányzat üzlet működtetésére, a 2. számmal jelölt helyiséget raktár céljára kívánja bérbe adni, 5 év határozott időtartamra.

A fizetendő bérleti díj az 1. számú ingatlan vonatkozásában díjat 25.000,- Ft + Áfa, (összesen bruttó 31.750,- Ft), a 2. számú ingatlan tekintetében 15.000,- Ft + Áfa (összesen bruttó 19.050,-Ft).

Az ingatlanokról további információt Zsúpos Attila környezetvédelmi-településfejlesztési ügyintéző ad az 52/580-102-es telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A versenytárgyalás időpontja: 2021. április 9.10.00 óra

A versenytárgyalás helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti 5. számú tárgyalója

A versenytárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a részvételi szándékát a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalba a versenytárgyalást megelőzően legkésőbb 2021. április 06. 16.00 óráig beérkezően írásban (papír alapon vagy e-mailen) bejelenti.

A beérkező ajánlatnak tartalmaznia kell:

  1. a pályázó nevét és címét;
  2. a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát;
  3. nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

A pályázók közül az részesül előnyben, aki a pályázatban megjelölt helyiségek legtöbb havi bérleti díjának egyösszegű megfizetését vállalja.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a versenytárgyalási eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Mellékletek:
Download this file (Versenytárgyalási felhívás.pdf)Versenytárgyalási felhívás.pdf[ ]338 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-09-26 van. PointLink.