Pályázati felhívás a Balmazújváros Város Önkormányzat tulajdonában álló Hotel Kamilla (4060- Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2.) ingatlan bérbeadása tárgyában

Nyomtatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázat útján határozatlan időtartamra bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2. szám alatt található ingatlant.

Az ingatlan jelenleg „Hotel Kamilla" elnevezéssel 53 szobával rendelkező szállodaként üzemel, amelynek része a legfeljebb 200 fő befogadására alkalmas étterem.

A pályázó leendő bérlőre vonatkozó feltételek:

 1. Kötelezettséget kell vállalnia, hogy az ingatlant továbbra is legalább háromcsillagos szállodaként, Hotel Kamilla elnevezéssel működteti.
 2. A bérlő a bérleményt további bérletbe, vagy albérletbe nem adhatja.
 3. Rendelkeznie kell igazolt szakmai referenciával szálloda üzemeltetési üzletágban.
 4. Igazolni szükséges, hogy a pályázónak nincs köztartozása.
 5. Előnyt jelent három évre szóló szakmai koncepció elkészítése és benyújtása az ingatlan működtetése vonatkozásában,
 6. Fedezeti igazolást szükséges csatolnia arra vonatkozóan, hogy a szálloda működtetéséhez szükséges legalább hat havi (min. 20 millió Ft) pénzügyi fedezettel rendelkezik.
 7. Kötelezettséget kell vállalnia legalább két havi bérleti díjnak megfelelő összegű vagyoni biztosíték nyújtására.
 8. A bérlő kötelezettsége az ingatlan állagának megóvása, amelynek keretén belül a bérlő végzi el saját költségén az ingatlan működésével kapcsolatos valamennyi karbantartási és felújítási munkát a központi berendezésekre is kiterjedően. Az eszközök felújítását és szükséges cseréjét a bérlő végzi a saját költségén.
 9. A bérlő az épület eben átalakítási munkát kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával végezhet.
 10. Korlátolt felelősségű társasági formában működő pályázó esetében előnyt jelent az ügyvezető készfizető kezesi kötelezettségvállalása az esetlegesen a bérlő által a bérbeadónak okozott károkért, továbbá a bérleti díj és rezsi költség tartozásokért.
 11. Pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy valamennyi a szálloda üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyt beszerez és hatósági előírást (különösen munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi, egészségügyi terület) betart.
 12. A bérlő viseli az ingatlan működéséhez kapcsolódó valamennyi rezsiköltséget.

Az ingatlan havi bérleti díja

 1. évben 450.000.- Ft + ÁFA összeg,
 2. évben 850.000.- Ft + ÁFA összeg.

A pályázat bírálati szempontjai:

A pályázati felhívásban foglalt feltételek teljesítése esetében 1-1 pontot kapnak a pályázók.

A szakmai referencia igazolásánál:

+1 pont legalább 3 szálloda üzemeltetése esetén,

további +2 pont legalább 5 szálloda üzemeltetése esetén,

+1 pont, ha legalább egy szálloda üzemeltetését minimum három éve végzi a pályázó,

további +2 pont, ha az üzemeltetést öt éve végzi. (A többlet pontok valamennyi üzemeltetett

szálloda után megilletik a pályázót.)

+1 pont, amennyiben az elmúlt lezárt gazdasági évben a szállodaüzemeltetést végző vállalkozás

nyereséges volt, különös tekintettel a szálloda üzemeltetésre,

további +2 pont, amennyiben a pályázó vállalkozás utolsó három évben folyamatosan nyereséges

volt a szállodaüzemeltetés vonatkozásában

A pályázatokat postai úton, zárt borítékban legkésőbb 2020. augusztus 05. napjáig kérjük benyújtani Balmazújváros Város Önkormányzatához. (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)

A benyújtott pályázatokról Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A bérleti szerződés leghamarabb 2020. szeptember 1. napjától köthető meg.

Az ingatlan előzetes egyeztetést követően a helyszínen megtekinthető, továbbá a pályázat kiírója betekintési lehetőséget biztosít a Hotel 2019. évi működésére vonatkozó főbb adatokba.

Az ingatlanra vonatkozó további információk megtalálhatók a www.hotelkamilla.hu oldalon is.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítást Balmazújváros Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán a 06/52-580-102-es telefonszámon (29 mellék) lehet kérni Kalmár Zoltán osztályvezetőtől.

Balmazújváros Város Önkormányzat

Mellékletek:
Download this file (Pályázati felhívás hotel.pdf)Pályázati felhívás hotel.pdf[ ]3130 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-08-13 van. PointLink.