Pályázati kiírás - az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz

Nyomtatás

b_200_77_16777215_00___images_szechenyi2020.png

 
 
EFOP-1.2.11-16-2017-00043 azonosítószám
„Esély otthon – Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson”
 
Pályázati kiírás 
 
az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú projekthez kapcsolódó ösztöndíj- és lakhatási programhoz
 
A pályázat célja: 
 
Balmazújváros Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00043 kódszámú, „Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” című pályázatának megvalósításával - a felhívásban megfogalmazott célokhoz igazodva - hozzájárul a Balmazújvároson élő fiatalok helyben maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordinálásához, valamint a Balmazújvároson élő, továbbá az ide letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához. 
 
Ennek keretében nyílik lehetőség pályázat beadására dolgozói ösztöndíjra, tanulói ösztöndíjra, valamint lakhatási lehetőségre az „Esély otthon” pályázat keretében felújított önkormányzati bérlakásokra.
 
A teljes kiosztható keretösszeg 42.313.000,- Ft.
Pályázati vállalás: az ösztöndíj program keretében minimum 30 fő részére pénzbeni ösztönző juttatás, legfeljebb havi bruttó 50.000,- Ft összegben, maximum 12 hónapon keresztül.
 
A lakhatási támogatás keretében 13 önkormányzati tulajdonú lakásra lehet pályázni. A nyertes pályázók a lakásokat 20 hónapig használhatják, ennek során csak a rezsiköltséget kell fizetniük.
 
A pályázók köre:
 
Minden esetben 18 és 35 év közötti fiatalok, a további feltételek a megpályázott támogatástól függően eltérőek.
 
Pályázati feltételek:
 
A pályázati űrlap és az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat kitöltésével, és a feltüntetett adatokat igazoló iratok csatolásával érvényes a pályázat benyújtása.
 
A pályázat elbírálásához szükséges dokumentumok: 
 
Mindhárom pályázat esetében: 
 
 • a bejelentett lakóhely és a pályázó életkorának igazolásához a lakcímkártya másolata, önéletrajz
 • adatkezelési nyilatkozat
 
 
Dolgozói ösztöndíjhoz:
 
 • amennyiben a pályázó munkaviszonnyal rendelkezik, az erről szóló munkáltatói igazolás, önfoglalkoztatás esetén az erről szóló igazolás 
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolás
 • korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 
 
Tanulói ösztöndíjhoz:
 
 •     tanulói/hallgatóijogviszonyról szóló igazolás
 •     megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezésről szóló oklevél másolata
 •     tanulmányi átlag igazolása (az utolsó lezárt tanulmányi félévről kiállított bizonyítvány másolata)
 •     a kötelezőn felül (2018. május 1. napját követően) végzett önkéntes munka igazolása
 
Lakhatási pályázathoz:
 
 • munkáltatói igazolás
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, folyamatban lévő tanulmányok esetén iskolalátogatási igazolás
 • korábbi (2018. május 1. napját követő) önkéntes munkavégzésről kiállított igazolás
 • ha a pályázó eltartó, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata 
 • a pályázóval együtt költöző(k) esetében a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolása 
 
A pályázat elbírálása során közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az élettárs, a gyermek, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek.
 
A pályázatok elbírálása:
 
A beérkezett pályázatokat a Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete zárt ülésen bírálja el, a Pályázati Források Felhasználását és Beruházásokat Előkészítő és Ellenőrző Bizottság véleményezését követően.
 
Határidők:
 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. május 31.
Elbírálás: 2019. június 30.
Az elnyert támogatás folyósítására, és a beköltözésre 2019. július 1-től folyamatosan kerül sor.
A projekt várható zárásának időpontja: 2021. május 1.
 
A pályázat beadásához szükséges űrlap kérhető a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal portáján, illetve letölthető a város honlapjáról.
A pályázat benyújtására papír alapon van lehetőség, elsősorban postai úton (Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.), vagy személyesen, Balmazújváros Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, Csobán Marianna titkársági ügyintézőnél (fszt. 10. szoba).
 
Mellékletek:
Download this file (Adatavedelmi_tajekoztato_kedvezmenyezett_0304.docx)Adatavedelmi_tajekoztato_kedvezmenyezett_0304.docx[Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről]1579 kB
Download this file (Adatvédelmi nyilatkozat.docx)Adatvédelmi nyilatkozat.docx[Adatvédelmi nyilatkozat]1566 kB
Download this file (Pályázati kiírás_logo_honlapra.doc)Pályázati kiírás_logo_honlapra.doc[Pályázati kiírás]1591 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-06-14 van. PointLink.