PÁLYÁZATI KIÍRÁS (Újság)

Nyomtatás

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására

 

 

 1. Megjelenésre vonatkozó adatok:

 

 • Példányszám: 6650 db

 • Megjelenés: havonta, minden hónap 10. napjáig.

 • A nyertes pályázóval határozott idejű – 2019. február 01. napjától 2019. december 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra.

 • Az újság szerkesztésére és kiadására rendelkezésre álló éves keretösszeg bruttó 7,2 millió forint.

 • A lap a város állandó lakosai számára ingyenesen terjesztendő, továbbá az üzemeltető a köteles példányokat kéthavonta eljuttatja az Országos Széchenyi Könyvtárnak, a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárnak, a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumnak, illetve havonta 10 darabot, melyből 1 köteles példány az önkormányzat részére.

 • Az újság digitalizált változatát minden hónapban, a megjelenéssel összhangban a város honlapján meg kell jelentetni.

 • A grafikai, tördelő szerkesztői hátteret és a nyomdai előkészítés, valamint a lap terjesztését az üzemeltető biztosítja.

 • Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, jogszabályi előírásoknak való megfelelés folyamatos biztosítása a pályázó feladata.

 

 

 1. Az újság tartalmára vonatkozó minimális elvárások:

 

 • A Balmazújváros újság helyi, közszolgálati médium, ezért a lap irányvonalának az újságírói műfajok alkalmazásával meg kell felelnie a közszolgálatiság követelményeinek;

 • az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információk megjelentetése;

 • az önkormányzat intézményei és azok munkájának bemutatása, az aktuális eseményeikről való tájékoztatás, egyéb városi információk közlése;

 • társadalmi szervezetek és ezek tevékenységének bemutatása;

 • városi ünnepségek, események ismertetése;

 • az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése;

 • a város sport életének nyomon követése;

 • helytörténet;

 • közérdekű adatok, impresszum;

 • a lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak;

 • ne legyen politikailag elkötelezett;

 • pályázati lehetőségek közlésével segítse a vállalkozókat, civil szervezeteket és magánszemélyeket;

 • hiteles legyen;

 • szóljon a lap a városban élőkhöz és szólaltassa meg őket közéleti témákban.

 

 

 1. Pályázati kiírások elbírálása:

 

 • A pályázatnak tételesen tartalmaznia kell a lapkiadással kapcsolatos szerkesztési, nyomdai, terjesztési és egyéb költségek egy évre számított mértékét, továbbá a finanszírozás ütemezését. Az újság éves költségvetésére rendelkezésre álló maximális keretösszeg: 7,2 millió forint.

 

 • A pályázatnak tartalmaznia kell a lap minőségére, terjedelmére, alakjára és nyomására vonatkozó elképzeléseket.

 

 • Koncepció csatolása, melyben a pályázó röviden vázolja elképzeléseit a helyi újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban, továbbá a pályázathoz csatolni kell egy minta példányt, amely szemlélteti a pályázó által megvalósítani kívánt lapot.

 

 • A teljesítéséhez rendelkezésre álló eszközök, felszereltség leírása, nyomdai háttér bemutatása.

 

 • A pályázati kiírás Balmazújváros Város Önkormányzat hivatalos oldalán – www.balmazujvaros.hu - és a Hajdú-Bihari Naplóban jelenik meg.

 

 • A pályázatokat 2019. január 15. 16 óráig lehet benyújtani a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.).

 

 • A pályázatokat két példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat a Balmazújváros című közszolgálati havi lap szerkesztésére és kiadására”.

 

 • A Képviselő-testület az összességében a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázót hirdeti ki nyertesként. Az elbírálásnál előnyt élvez azon ajánlattevő, aki a szerkesztési munkájába helyi tudósítókat, újságírókat is be kívánja vonni.

 

 • A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek:
Download this file (újság pályázat.doc)újság pályázat.doc[ ]2985 kB
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-08-13 van. PointLink.