Szociális és mentálhigiénés munkatárs (2017. december 28.-ig)

Nyomtatás

 

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

szociális és mentálhigiénés munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szakmai irányelveknek megfelelően az idősek bentlakásos egységében élők mentális gondozása, a személyre szabott bánásmód alkalmazása mellett megteremti a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, a szolgáltatást igénybe vevők családi- és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkozást vezet, részt vesz a gondozási tervek megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       


 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális,

•         Szociális és/vagy egészségügy területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ECDL

•         Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, cselekvőképesség.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, az I/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének megfelelően.

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű magasfokú empátiás készség, jó szervező képesség, terhelhetőség, idősek iránti tisztelet, pontosság.,

•         Kiváló szintű a szakmai és etikai szabályoknak megfelelően végzi a munkaköréhez tartozó feladatokat.,

•         Kiváló szintű együttműködési képesség, önálló, felelősségteljes munkavégzés, team munkában való részvétel.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Béresné Lőrincz Erzsébet nyújt, a 06-52/370-222, 06-70/386-1674 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 190-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: szociális és mentálhigiénés munkatárs.

•         Személyesen: Béresné Lőrincz Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Balmazújváros honlapja - 2017. november 27.


 


 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2019 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2019-03-21 van. PointLink.