Házi gyermekorvosi praxis (2017. július 1.-ig)

Nyomtatás

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi praxis betöltésére

Balmazújváros Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis - megegyezés szerint - vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban, területi ellátási kötelezettséggel történő betöltésére.

Az ellátandó feladatkör:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

A feladat ellátásának helye: 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 5-7.

Pályázati feltételek:

 

-        büntetlen előélet,

-        cselekvőképesség,

-        csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

-        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

-        egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

-        részletes szakmai önéletrajz,

-        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,

-        illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

-        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,

-        pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,

-        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 1.

A pályázat elbírálási határideje: 2017. július 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Balmazújváros Város Polgármestere, dr. Veres Margit részére kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 1. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A körzetet érintően a házi gyermekorvosnak lehetősége van pályázni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására, mely pályázat feltételei az alábbi linken érhetők el: www.oali.hu/palyazatok.html.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

A jogviszony kezdete:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázati kiírás közzétételének helye, megküldési határideje:

-        www.oali.hu - 2017. június 1.

-        www.balmazujvaros.hu - 2017. június 1.

-        www.kozigallas.hu - 2017. június 1.

-        Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája- 2017. június 1.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2018 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2018-12-11 van. PointLink.