Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2022. szeptember 30.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Elkészíti az önkormányzat vagyonának változásával összefüggő kimutatásokat. Könyveli az üzembe-helyezési okmányok, tárgyi eszköz állományváltozási bizonylatok alapján a tárgyi eszköz növekedését, illetve csökkenését. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó biztosítások (vagyon és felelősség biztosítás) teljes körű ügyintézése. Negyedévenként elszámolja az immateriális javak, tárgyi eszközök állománya után az értékcsökkenéseket. Nyilvántartja a vállalkozásokban lévő üzletrészeket, részesedéseket. Feladata a leltározási szabályzat szerinti leltár elkészítése. Vezeti az önkormányzat kisértékű tárgyi eszközeinek mennyiségi nyilvántartását, ehhez kapcsolódóan a helyiségleltárakat, a személyeknek kiadott kisértékű tárgyi eszközök nyilvántartását, a védőruhák nyilvántartását. Teljesíti az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek KSH részére gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos adatszolgáltatásait, illetve adóhatósági, IFA bevallásokat. Közreműködés a költségvetés, a féléves és éves költségvetési beszámoló valamint a képviselő-testületi anyagok, jelentések, előterjesztések előkészítésében. Munkaköri feladatain túlmenően köteles ellátni azokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy közvetlen felettese megbízza.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Főiskola, vagy középiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. Középfokú képestés esetén, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Költségvetési szervnél szerzett- - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       ASP rendszer ismerete.
 • •       Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • •       fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse
 • •       nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja ,
 • •       nyilatkozat a Kttv. 84-86. §-ai alapján, mely szerint összeférhetetlenség nem áll fenn,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 15105-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
 • •       Elektronikus úton Szilágyi Gábor jegyző részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
 • •       Személyesen: Szilágyi Gábor jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • •       www.balmazujvaros.hu - 2022. szeptember 17.
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2023 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2023-02-06 van. PointLink.