Városüzemeltetési ügyintéző (2022. július 28.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati vagyongazdálkodással, kezeléssel, üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, illetve döntés előkészítése. Az önkormányzati intézmények, gazdálkodó szervek, gazdasági társaságok működésével összefüggő ügyek előkészítése. Városgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos tulajdonosi, fenntartói feladatok ellátása. Önkormányzati, beruházási, felújítási, fejlesztési pályázatok elkészítésénél való közreműködés. Intézkedik a beruházások megvalósulása után a szükséges épületfeltüntetési- és megvalósulási tervek, geodéziai munkarészek elkészítéséről. Önkormányzati tulajdonú épületek vonatkozásában beruházási, felújítási, karbantartási feladatok műszaki meghatározása, a végrehajtás megszervezése, ellenőrzése, pénzügyi elszámolás előkészítése. Közreműködik a lakosság által kezdeményezett közmű és infrastrukturális beruházások szervezésében, a lakosság tájékoztatásában. Birtokvédelmi ügyek intézése. Intézkedik és helyszíni szemlét tart a lakossági közérdekű bejelentéseknél. Társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos ügyek intézése. Hirdetményekkel, kifüggesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

vagy

vagy

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.