Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2022. július 7-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. A MÁK által megküldött nettó finanszírozási értesítők alapján havonta kontírozza és könyveli az önkormányzatot nettó finanszírozásban megillető támogatásokat, továbbá az intézményeket megillető nettósítási különbözetet. A MÁK által megküldött bér értesítők alapján elvégzi az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal bérkönyvelését. Az OTP bankszámlakivonat alapján az Önkormányzatot és a Közös Önkormányzati Hivatalt érintően a bevételekről utalványt készít, kontíroz és könyvel. A tisztázatlan bevételekről analitikus nyilvántartást vezet. Intézkedik a tisztázásukról. Az adócsoport összesítései alapján havonta elszámolja az adószámlák forgalmának alakulását, az adó túlfizetéseket, követeléseket, értékvesztéseket. Közreműködik az éves költségvetés elkészítésében. A Kttv. és a Képviselő-testület döntései alapján elvégzi a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak munkabérének és személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékok számításait, tervezését, megállapítja a kormányzati funkciók szerinti megbontását. Végzi a működési bevételek tervezését, valamint a finanszírozási ütemtervhez elkészíti a bevételek havonkénti alakulásának tervét. A mérlegben lévő adatokhoz – kintlévőségek, adószámlák egyenlege, függő, átfutó elszámolások – analitikát készít. A szociális kölcsönökről és a havi befizetések elszámolásáról analitikus nyilvántartást vezet. Közreműködik a Kincstár felé kötelezően teljesítendő havi jelentések elkészítésében az Önkormányzatot illetően. Közreműködés a költségvetés, a féléves és éves költségvetési beszámoló valamint a képviselő-testületi anyagok, jelentések, előterjesztések előkészítésében, valamint a jegyző által meghatározott feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II.16.) számú önkormányzati rendelete és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat beérkezésének határideje:2022. július 7. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.