Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2022. január 28.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, az Önkormányzat pénzforgalmi számláiának vezetése (teljes könyvelés, vevői és szállítói számlák nyilvántartása), beérkező számlák utalásra előkészítése, bankkivonatok feldolgozása, készpénz kiadások és bevételek kontírozása, könyvelése, kimenő számlák kiállítása, egyenlegértesítők, felszólító levelek előkészítése, az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Önkormányzat Áfa bevallásainak elkészítése. Az Önkormányzat egyes pályázatai esetében a pénzügyi feladatok ellátása. Közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi, negyedéves, éves jelentések és adatszolgáltatások előkészítésében. Közreműködés a leltározás és selejtezési feladatokban, valamint az év eleji nyitó és az év végi zárlati munkálatokban. Költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítésében való közreműködés valamint a jegyző által kijelölt feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.