Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2022. január 28.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP önkormányzati-gazdálkodási rendszerben. Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetésének kidolgozásában, az Önkormányzat pénzforgalmi számláiának vezetése (teljes könyvelés, vevői és szállítói számlák nyilvántartása), beérkező számlák utalásra előkészítése, bankkivonatok feldolgozása, készpénz kiadások és bevételek kontírozása, könyvelése, kimenő számlák kiállítása, egyenlegértesítők, felszólító levelek előkészítése, az önkormányzat által nyújtott támogatások elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az Önkormányzat Áfa bevallásainak elkészítése. Az Önkormányzat egyes pályázatai esetében a pénzügyi feladatok ellátása. Közreműködés a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi, negyedéves, éves jelentések és adatszolgáltatások előkészítésében. Közreműködés a leltározás és selejtezési feladatokban, valamint az év eleji nyitó és az év végi zárlati munkálatokban. Költségvetés, beszámoló és zárszámadás készítésében való közreműködés valamint a jegyző által kijelölt feladatok elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • •       Magyar állampolgárság,
 • •       Cselekvőképesség,
 • •       Büntetlen előélet,
 • •       Főiskola, vagy középiskola. Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. Középfokú képestés esetén, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői szakképesítés.,
 • •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • •       Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • •       ASP rendszer ismerete
 • •       Mérlegképes könyvelői képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • •       3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte,
 • •       fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm.r. 1 melléklete szerint, végzettséget, szakképzetséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását követően amennyiben az eredménytelen, a pályázati dokumentációt a pályázó részére a pályázat kiírója visszaküldje vagy megsemmisítse.
 • •       nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • •       Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
 • •       Személyesen: Dr. Hajdu Miklós jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2022 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2022-11-30 van. PointLink.