szociális, terápiás munkatárs (2021. március 19.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

szociális, terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.


közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az idősek otthona intézményben élő ellátottak mentálhigiénés ellátása, foglalkozások megszervezése, kulturális programok szervezése. Segíti az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását. Biztosítja a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit. A lakók hivatalos ügyeinek intézése, segítése. Az ellátottak családtagjaival való kapcsolattartás megszervezése, elősegítése. Szakmai team keretében részt vesz a gondozási tervek elkészítésében. Feladatát részben önállóan, részben az intézményvezető irányításával látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében előírt szociális, terápiás munkatárs munkakörre vonatkozó szakirányú képesítés,
  •         Magyar állampolgárság, Büntetlen előélet, Cselekvőképesség. Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Idősotthoni ellátás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •         Kiváló szintű empátia és elhivatottság. Az idős emberek elfogadása. Együttműködési készség. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         Szakmai végzettséget igazoló oklevél másolata, motivációs levél, fényképpel ellátott Szakmai Önéletrajz, Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tarné Lajter Angéla intézményvezető nyújt, a 06/52/370-222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális, terápiás munkatárs.
  •         Elektronikus úton Tarné Lajter Angéla részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: Tarné Lajter Angéla, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.balmazujvaros.hu - 2021. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatok beérkezését követően az intézményvezető személyes meghallgatás, beszélgetés után dönt a leendő munkatárs személyéről.

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2021 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2021-06-14 van. PointLink.