Esetmenedzser (2019. augusztus 23.-ig)

Nyomtatás

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ

 

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri és szociális diagnózist készítő esetmenedzseri feladatok ellátása a Balmazújvárosi Járás területén, az 1997.évi XXXI.tv. és az 1/2000. SZCSM rendelet, valamint a 15/1998.( IV.30) NM rendelet és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján, figyelembe véve a szakmai protokoll és módszertani útmutatókat is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális szakvégzettség,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Esetmenedzseri munkakörben végzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű terhelhetőség, empátiás készség, problémamegoldó képesség, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is. Motivációs levél. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997 évi XXXI tv. 15 § (8) bek. meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figéné Nádasdi Ágnes és Szilágyiné Tóth Katalin nyújt, a 52/580-599 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 426/2019 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

 

•         Elektronikus úton Szilágyiné Tóth Katalin részére a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Szilágyiné Tóth Katalin , Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 6-8. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 27.

 

 

 

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal - 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. - Tel.: (52) 580-102 Email: hivatal@balmazujvaros.hu
Egységes orvosi ügyelet:52/311-104 _____________________________ Mentőszolgálat hívószáma: 104 _____________________________ Gyógyszertári állandó ügyelet: (20)405-3827 - Bocskai u. 2-4.

____________________________

Balmazújváros Város
Önkormányzata


4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.


Telefon:+36(52)580-102
Fax:+36(52)370-035

Web: www.balmazujvaros.hu

 

 

Copyright © 2020 Balmazújváros. Minden jog fenntartva.
Ma: 2020-07-06 van. PointLink.